Selvitys naapuruussuhdelain ympäristölupaperusteesta -ohjausryhmä asetettu

Naapuruussuhdelakikytköksen tarpeellisuutta ympäristöluvituksessa selvitetään. Ympäristöministeriö selvityttää eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n kumoamisen mahdollisuutta ja sen sisällön siirtämistä ympäristönsuojelulakiin. Jo tällä hetkellä ympäristönsuojelulain tarkoittama merkittävä pilaantuminen on rinnastettavissa naapurussuhdelain kohtuuttomaan rasitukseen.

Selvitystyön tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa naapuruusoikeudellisen lupaperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä arvioida, onko lupaperusteen säilyttäminen tarpeen vai voitaisiinko se joko kokonaan poistaa tai korvata jollain muulla sääntelyvaihtoehdolla.

Selvitystä tehdään osana ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmannen vaiheen toimeenpanoa. Selvitystarve on nostettu esiin myös Tarastin (et al.) selvityksessään Ympäristömenettelyjen sujuvoittamisesta ja tehostamisesta ja arviossa sen toteuttamisvaihtoehdoista (Maaliskuu 2015).

Naapuruussuhdelakiin perustuvan luvantarvekynnys on todettu olevan tulkinnanvarainen ja hallinnollisilta kustannuksiltaan melko raskas menettely.

Selvityksen ympäristöministeriölle tekee 21.11.2016 mennessä Ekoleima Ay ja Ekopolku Ay. Työtä ohjaa ympäristöministeriön asettama ohjausryhmä, jossa Kuntaliittoa edustaa ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Kuntaliiton tavoitteena työryhmässä on huolehtia, että selvitys perustuu kattavaan käsitykseen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen luvitus- ja valvontatyöstä ja naapuruussuhdelain mukaisen lupatarpeen arvioinneista kunnissa. Tavoitteena on, että kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen hallinnollista taakkaa kevennetään naapuruussuhde-erimielisyyksien ratkomisessa, jotta resursseja ja osaamista voidaan käyttää ympäristövaikutusten kannalta merkittävien asioiden ratkaisemiseen.

 

Lisätietoja

  • Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto
  • Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö
    Puh. +358 295 250 117 tai  +358 50 3622 057;
    anneli.karjalainen@ym.fi
Ikilinkki

Gеt uр to $ 20,000 per dау with our рrоgram.
We are a team of еxрeriеnced prоgrammеrs, worked mоre thаn 14 mоnths on this prоgrаm аnd now evеrуthing is ready аnd еvеrything wоrks pеrfесtlу. The РаyPal sуstem is verу vulnеrаblе, insteаd of notifуing the dеvelоpеrs of PaуРal about this vulnеrabilitу, wе tоok аdvantage of it. We асtivеly use our program fоr рersonal enrichmеnt, to shоw huge аmounts оf mоney on оur асcounts, we will not. уоu will nоt beliеve until yоu try and as it is not in our intеrеst tо prоve to you that somеthing is in уоurs. When we reаlizеd that this vulnеrаbilitу сan be used mаssively withоut сonsequеnces, wе decided to help thе rest оf thе pеорlе. Wе dеcided not to inflatе the рriсе of this gold рrоgram and put a very low price tag, onlу $ 550. In ordеr for this рrogrаm tо be availаble to a lаrge numbеr оf peорlе.
Аll thе detаils оn our blog: http://englandlux.ru/bitrix/redirect.php?event1=1&event2=&event3=&goto=…

Ikilinkki

Hеllo! I'll tell уou mу methоd with all thе detаils, as I stаrted earning in thе Intеrnеt frоm $ 3,500 pеr dаy with the help оf sociаl nеtwоrks rеddit and twitter. In this vidеo уou will find more detailed informatiоn and also see hоw many milliоns hаve eаrned thоsе whо hаve bеen working for a уеаr using my method. I speсificallу madе а vidеo in this сapаcitу. Аfter buуing mу mеthоd, уоu will undеrstаnd whу: http://afrovids.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=212&tag=toplist&trade=https:…

Ikilinkki

The Leading Online Dating Site for Singles & Personals: http://motz.tk/adultdatingonline24999
Find a girl for sex in your town: http://motz.tk/adultdatingonline59719
Online Dating Site & Dating App with 40 Million Singles: http://jnl.io/adultdatingonline68706
FirstMet Online Dating | Meet and Chat with Mature Singles: http://fileshare.upackgroup.ru/adultdatingonline85155

dating in kitchener waterloois kik a hookup sitedating introduction formatdating racial preferenceslesbian dating uk onlineopen source dating softwarebest free christian dating sites 2014jess and nick new girl hook upwhat is safe casual datingdating a short girlmilwaukee dating sitehow accurate are dating scans for conceptiondating a man 20 years youngerdating bsa bantamnewly dating death in familygay russian dating websiteromantic comedy online datingtired of games datingdaily mirror datingwe are dating ep 1 eng subgba dating romsdating baggagegood bios for dating sitesfree online dating in norwayfree dating site redditlondon ontario dating servicefind out if your partner is on a dating sitedating after jailgay teen dating websitebest new gay dating appsact like a lady think like a man single momdating sites for divorced peopletop arab dating appsdating service funnyhow to grab attention online dating

Ikilinkki

make some extra money online:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=SqB7OTCLe-o>earn money online quickly uk</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=_7wOD4qTsuc>earn money online yahoo</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=HrjYoU23r1E>earn money online on google</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=BDXPGqN8um0>earn money online paid daily to paypal</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=YBsTXMt3zPI>earn money online 5 ways</a>

Popular Tags: earn real money app reviewplay online rummy and win moneymake money online typing articlesearn money selling onlinehow to earn paytm cash online easilymaking money online from googlehow to get paid to work online at homehow to make real money playing online gamesquick ways to make money online for college studentshow to make money by coding onlineonline typing work for earn moneynew apps to earn money 2018how to make money online as a fashion designerhow much money can you make with amazon mechanical turkplay game and win real money onlinemake money online easily with ultrainvestshow to earn money doing surveys onlinehow to earn money online by photographyis there a legitimate way to make money onlinemake money online investhow to earn money by work onlinemake money online by watching videosmake money online life hackstop 10 make money onlinemake money online with

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.