Co-creation of Service Innovation in Europe

CoSIE: Palvelujen yhteiskehittämistä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Yhteiskehittämällä innovatiivisempia palveluita nuorilla

CoSIE Co-creation of Service Innovation in Europe - hankkeen yhdeksässä pilotissa kehitetään julkisen sektorin palvelujen yhteiskehittämisen menetelmää eri maissa eri kohderyhmissä ja eri menetelmin.

Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhdittaa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä. Suomessa hanke toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Seuraa hankkeen etenemistä Twitterissä hashtagilla #CoSie2020. 

 

 

Yhteiskehittämällä asiakaslähtöisempiä palveluita

CoSIE-hankkeessa etsitään julkisen sektorin kehittämistyöhön uusia ideoita ja muotoillaan asiakaslähtöisiä palveluja. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin uudistumiskykyä sekä vauhdittaa asiakaslähtöisten palveluinnovaatioiden kehittämistä. Kansalaiset ovat julkisten palvelujen käyttäjinä kokemusasiantuntijoita, jotka halutaan nykyistä voimakkaammin palvelujen uudistamistyöhön. 

Hankkeen aikana toteutetaan kymmenkunta pilottia eri puolilla Eurooppaa. Piloteissa testataan erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä hyvin erilaisissa palveluissa ja erilaisille kohderyhmille. Koska perinteiset vaikuttamisen tavat ja kanavat tavoittavat tutkitusti usein vain muutenkin aktiiviset kansalaiset, hankkeessa etsitään uudenlaisia tapoja tavoittaa myös uusia ihmisryhmiä.  Piloteissa tavoitellaan niitä ihmisiä ja näkökulmia, joita aiemmilla yhteiskehittämisen menetelmillä ei ole tavoitettu. Nämä ryhmät voivat olla jopa palvelujen suurimpia kuluttajaryhmiä, joten heidän kuulemisensa on hyvin keskeistä palvelujen kehittämistyössä.

Kuntaliitto toteuttaa pilotoinnin Suomessa yhteistyössä Turun AMK:n kanssa. Suomen pilotissa palveluja uudistetaan erityisesti yhdessä nuorten kanssa. Kohderyhmästä johtuen merkittävä osa yhteiskehittämisestä aiotaan toteuttaa sosiaalista mediaa hyödyntämällä. 

 

 

Eu logo

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No. 770492 mukaisesti. Verkkosivun sisältö heijastaa sen toteuttajien näkemyksiä, eikä rahoittajaa voida pitää vastuullisena hankkeen tuottamista sisällöistä.

kärrynpyörä

Suunnittelutyökalu

Yhteiskehittämisessä erilaiset ihmiset, ryhmät ja organisaatiot tekevät työtä yhdessä luodakseen uusia ideoita tai parempia palveluita. COSIE suunnittelutyökalu kertoo siitä, mitä yhteiskehittäminen on ja ei ole.

lateral-image-right
Ihmisiä liikkumassa

Sosiaalisesti kestävät kaupungit -jalostamo

Sosiaalinen kestävyys kaupungeissa on Kuntaliiton neljännen kokeilujalostamon ensimmäinen ilmiölähtöinen teema. Teeman parissa työtä tekevät Kuntaliiton kumppaneina kuusi kaupunkia: Turku, Tampere, Oulu, Espoo, Vantaa ja Jyväskylä.

lateral-image-left

Yhteiskehittämisblogi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää