Hallitustyön arviointi

Hyvä hallitustyöskentely on kunnan menestystekijä. Hallitus toimii uudistusten keskiössä. Se ohjaa kunnan strategian laatimisprosessia ja uudistusten toteuttamista. 

Kunnissa hallitustyön kehittäminen on hyvä aloittaa arvioimalla päättymässä olevan valtuustokauden hallitustyöskentelyä. Kuntaliitossa on tuotteistettu arvioinnin tueksi lomakkeisto. Sen avulla saadaan hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten, valtuuston puheenjohtajiston sekä johtavien viranhaltijoiden näkemykset hallitustyön toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Arvioinnin osa-alueina mukana ovat: 

  • Hallitustyön kokonaisuus ja sujuvuus
  • Ulkoiset ja sisäiset yhteistyösuhteet
  • Konserniohjauksen toimivuus
  • Hallitus talousvallan ja kehittämisvallan käyttäjänä
    Hallitus palvelujen ohjaajana ja henkilöstöpolitiikan
    määrittelijänä
  • Hallituksen toimintakulttuuri ja työskentelyilmapiiri
  • Hallituksen sisäisten työkäytäntöjen toimivuus
tags