Hallitustyön arviointi

Hyvä hallitustyöskentely on kunnan menestystekijä. Hallitus toimii uudistusten keskiössä. Se ohjaa kunnan strategian laatimisprosessia ja uudistusten toteuttamista. 

Kunnissa hallitustyön kehittäminen on hyvä aloittaa arvioimalla päättymässä olevan valtuustokauden hallitustyöskentelyä. Kuntaliitossa on tuotteistettu arvioinnin tueksi lomakkeisto. Sen avulla saadaan hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten, valtuuston puheenjohtajiston sekä johtavien viranhaltijoiden näkemykset hallitustyön toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Arvioinnin osa-alueina mukana ovat: 

 • Hallitustyön kokonaisuus ja sujuvuus
 • Ulkoiset ja sisäiset yhteistyösuhteet
 • Konserniohjauksen toimivuus
 • Hallitus talousvallan ja kehittämisvallan käyttäjänä
  Hallitus palvelujen ohjaajana ja henkilöstöpolitiikan
  määrittelijänä
 • Hallituksen toimintakulttuuri ja työskentelyilmapiiri
 • Hallituksen sisäisten työkäytäntöjen toimivuus
tags
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
 • Kuntajohtaminen
 • strateginen johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys