Kuntaliiton palvelut

Edunvalvonta

Edunvalvonta palvelunamme kunnille on ennakoivaa ja oikea-aikaista vaikuttamista. Olemme kuntien asialla. Edunvalvontapalveluitamme ovat

  • Edunvalvontaympäristön ennakoiva seuranta ja luotaus
  • Vaikuttamistyö
  • Kuntavaikutusten arviointi

Edunvalvontaympäristön seuranta ja luotaus

Seuraamme ja luotaamme yhteiskunnallista kehitystä, kuntien toimintaympäristön muutosta ja lainsäädännön kehitystä eteenpäin katsoen. Tunnistamme kuntien tarpeita ja näkemyksiä kuntaverkostoissamme ja kartoitamme niitä erillisselvityksin ja kyselyin, mm. Kuntapulssi-kyselyin.

Vaikuttamistyö

Vaikutamme ja ajamme kuntien etua päivittäisessä työssämme. Aloitteet, lausunnot, eduskuntakuulemiset ja vaikuttamistapaamiset ovat osa päivittäistä vaikuttamistyötämme. Vaikutamme aktiivisesti monissa kansallisissa työryhmissä, ja nostamme kuntien tarpeita ja näkemyksiä esille myös EU:n toimintaelimissä.

Kuntavaikutusten arviointi

Kuntavaikutusten arviointi, kustannusarviot ja laskelmat eri tasoisten päätösten, sääntelyn ja säädösten toimeenpanon vaikutuksista kuntiin ovat osa edunvalvontapalveluamme. 

Voit tutustua edunvalvontatoimintaamme ja -palveluihimme yksityiskohtaisemmin täällä.

tags
Laura Lyly

Laura Lyly

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Vastuualueet
  • Klash-kuntainnovaatiokilpailu
  • digitalisaation tilannekartoitus
  • digitalisaatiohankkeiden valmistelu