EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

EKJ

Tarjoamme kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien esimiehille ja keskijohdolle EKJ-valmennusohjelmassa viimeisintä tietoa ja vertaistukea siihen, kuinka vastata organisaation muutoshaasteisiin yhdessä henkilöstönsä kanssa. EKJ-johtamisvalmennuksella haetaan vaikuttavuutta esimiestyöhön siten, että vaikutukset näkyvät sekä johtajuuden kehittymisenä että omantyöyhteisön toiminnassa tuloksellisuuden paranemisena.

Valmennuksen hyödyt

Organisaation saamien hyötyjen lähtökohtana ovat omat strategiat ja tavoitteet. Organisaatio saa

1. Tukea kuntastrategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
2. Tukea johtamisen kehittymiseen työyhteisö- ja organisaatiotasolla
3. Tukea organisaation kehittämistoimintaan ja sen etenemiseen

Esimiehen saamien hyötyjen lähtökohtana ovat henkilökohtaiset kehittymistavoitteet.

Esimies saa:

1. Tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa
2. Tukea oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
3. Mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle ja verkottua muiden organisaatioiden esimiesten kanssa. 

Esimiehet saavat oman johtajuutensa kehittämisestä ja pätevöitymisestä kertovan Kuntaliiton myöntämän sertifikaatin, jonka kautta myös tietoisuus esimiesosaamisen  johdonmukaisesta kehittämisestä lisääntyy paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Ohjelma koostuu keskijohdon ja esimiehen rooliin liittyvistä sisällöllisistä teemoista, jotka liittyvät tulevaisuuden kompleksiseen toimintaympäristöön, asiakasrajapintaan ja palvelu- ja työprosessien kehittämiseen, strategiaprosesseihin ja toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavan työn ja henkilöstövoimavarojen kehittämiseen ja muutoksen ja itsensä johtamiseen.  Omaan johtamisrooliin liittyvä henkilökohtainen valmentautuminen on läpäisevä teema koko valmennusohjelman ajan ja henkilökohtaiset tehtävät vievät kohti EKJ-sertifikaattia. Tärkeä osa valmennusohjelmaa on myös vertaistuen saaminen ja antaminen vastaavissa tehtävissä toimivilta kollegoilta.

EKJ-ohjelman valmentajina ja alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat johtajuuden kehittämisen alueelta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteisön edustajia.

Ohjelma toteuttaa Suomen Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva ja FCG Finnish Consulting Group. Ohjelman toteuttamista tukee Kuntayt5 (Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Avainta ry ja Kuntarahoitus).

 • Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus v. 2018–2019 toteutetaan seuraavina päivinä:
 • 15.-16.11.2018
 • 24.-25.1.2019
 • 11.-12.4.2019
 • 29.8.-30.8.2019
 • 30.-31.11.2019

Hinta Organisaatiosta viisi ensimmäistä osallistujaa á 1700 euroa (+ alv) ja siitä seuraavat á 1500 euroa (+ alv).

Ilmoittautuminen FCG:n sivuilla. 

Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
 • Kunta- ja aluejohtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
 • Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojekti
 • Kuntaliiton strategia ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi