Kuntien myöntämä yksinyrittäjien korona-avustus

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta tukea koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa, ja se myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että yritys pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.

Kunnat hakevat voivat hakea tuen myöntämiseen työ- ja elinkeinoministeriöstä valtionavustusta. Hallitus suuntaa tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa. Ministeriö myöntää rahoituksen kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä.

Kunnan tehtävänä tuen myöntämisessä on:

  • tiedottaa osaltaan yksinyrittäjien avustuksesta ja markkinoida sitä alueensa yksinyrittäjille
  • neuvoa yrityksiä avustuksen hakemisessa
  • ottaa vastaan ja käsitellä avustushakemukset
  • tehdä sopimukset tuen myöntämisestä
  • palauttaa käyttämättä jääneet avustusmäärärahat työ- ja elinkeinoministeriölle 15.10.2020 mennessä.
  • antaa selvitys avustuksen käytöstä työ- ja elinkeinoministeriölle 31.12.2020 mennessä
  • raportoida sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen

Muutoksenhaku tukipäätöksestä

Kuntien yksinyrittäjille annettuihin tukipäätöksiin haetaan muutosta kuntalain mukaan. Kunnan on syytä tehdä muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös ainakin silloin, mikäli hakemusta ei hyväksytä. Myönteisessä tapauksessa on mahdollista, että kunta tekee suoraan sopimuksen tuen myöntämisestä yrittäjän kanssa, ilman varsinaista hallintopäätöstä.

Hallintopäätökset tulee antaa tiedoksi kuntalaissa säädetyllä tavalla (kuntalaki 139 § ja 140§).

Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut asiaa kuntiin lähetetyllä ohjeella.

Valtionavustusta voidaan myöntää 16.3.2020 - 31.8.2020 välisenä aikana aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.

 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

ohjeet kunnille

Ohjeet kunnille valtioavustuksen hakemiseen yksinyrittäjien tukemiseksi ja haun järjestämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille on koottu kunnille tietoa ja materiaaleja yksinyrittäjien tukeen liittyen.

lateral-image-left
tietoa yrittäjille

Tietoa yrittäjille

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille on koottu tietoa yrittäjille sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

lateral-image-right
tags