Yksinyrittäjien tuen kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvät tarkemmat ohjeet

Olemme laatineen yksinyrittäjien tuen kirjanpidolliseen käsittelyyn liittyvät tarkemmat ohjeet. Ohjeistuksen esimerkeissä kerrotaan, miten kunta käsittelee kirjanpidossa hakemansa ja edelleen yksinyrittäjille myöntämänsä tuen.

Miten kunta käsittelee kirjanpidossa hakemansa ja edelleen yksinyrittäjälle myöntämänsä tuen?

Kirjausesimerkki 1

Kunta hakee ja saa valtionavustusta ja myöntää sitä edelleen yrittäjille toimintatukena.

Valtio maksaa kunnan pankkitilille 10 000 euroa yksinyrittäjätukea.
Per Pankkitili an Toimeksiantojen pääomat 10 000

Kunta maksaa tukea yksinyrittäjälle 2 000 euroa.
Per Toimeksiantojen pääomat an Pankkitili 2 000

Mikäli kunnalla on tuen välitystehtävää varten käytössään erillinen pankkitili, esitetään se ryhmässä Toimeksiantojen varat, muutoin ryhmässä Rahat ja pankkisaamiset.

 

Kirjausesimerkki 2

Kunnat sopivat keskenään yrittäjätukeen liittyvän päätöksenteon ja maksatuksen keskittämisestä yhdelle vastuukunnalle. Kaikki kunnat hakevat ja saavat valtionavustuksen omille pankkitileilleen ja välittävät sen edelleen vastuukunnalle. Vastuukunta tekee tukea koskevat päätökset ja maksaa tuet yrittäjille.

Valtio maksaa kunnan pankkitilille 10 000 euroa yksinyrittäjätukea.
Per pankkitili an Toimeksiantojen pääomat 10 000

Kunta välittää saamansa tuen edelleen vastuukunnalle 10 000 euroa.
Per Muut saamiset an Pankkitili 10 000 (sopimuskunta)
Per Pankkitili an Muut velat 10 000 (vastuukunta)

Vastuukunta myöntää ja maksaa yksinyrittäjätukea sopimuskunnan puolesta.
Per Muut velat an Pankkitili 2 000 (vastuukunta)

Vastuukunta tekee kuukausittain ilmoituksen sopimuskunnalle sen puolesta maksetuista tuista.
Per Toimeksiantojen pääomat an Muut saamiset 2 000 (sopimuskunta)

Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta