Kuntien yrityspalvelut

Kunnat tuottavat yrityspalveluja joko suoraan itse tai omistamiensa organisaatioiden välityksellä. Ne ovat omistajia ja tärkeitä rahoittajia seudullisissa kehitysyhtiöissä, teknologiakeskuksissa ja yrityshautomoissa. Kunnissa ja kuntaomisteisissa kehittämisyhtiöissä työskentelee noin 1000 yritysneuvojaa ja elinkeinoasiamiestä. Kunnat ovat myös uusyrityskeskusten toiminnan suurin rahoittaja. Uusyrityskeskukset toimivat usein tiiviissä yhteistyössä kuntien omistamien kehittämisyhtiöiden kanssa. Yrityspalveluja tarjoavat myös Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), ELY -keskukset, Finnvera, ProAgria ja lukuisat yksityiset palvelutuottajat sekä suuri joukko erilaisia projektimuotoisia kehittämishankkeita. 

​Kunnat ovat yleisesti organisoineet yrityspalvelunsa seudullisiin kehittämisyhtiöihin, joita Suomessa toimii yli 50 kappaletta. Ne toteuttavat omistajakuntiensa elinkeinopoliittisia strategioita. Toiminnan painopiste on perinteisissä elinkeinopalveluissa, yritysten perustamisneuvonnassa, toimitilojen ja rahoituksen järjestämisessä ja alueellisissa kehittämispalveluissa. Suuremmissa yksiköissä palveluvalikoima on laajempi ja ne tuottavat myös erikoistuneita toimiala- ja innovaatiopalveluja. Yritystoiminnan käynnistys- ja kasvuvaiheessa yrittäjiä tukevat myös paikallisella tasolla vapaaehtoistyötä tekevät yrityskummit, jotka ovat kokeneita yritysjohtajia ja yrittäjiä.

Viime vuosina on toteutettu lukuisia kehittämisyhtiöiden ja teknologiakeskusten fuusioita. Joissakin kunnissa elinkeinojen kehittämistehtävät on otettu takaisin peruskunnan tehtäväksi, koska on haluttu vahvistaa elinkeinotoimen ja kunnan muiden paikalliseen elinvoimaan vaikuttavien toimintojen (esim. kaavoitus ja tekninen toimi) vuorovaikutusta. Samanaikaisesti on kuitenkin myös syntynyt uusia kehittämisyhtiöitä, koska yhtiömuotoinen rakenne on nähty joustavana organisointimuotona yrityspalveluille ja ylikunnalliselle yhteistyölle tässä tehtäväkentässä.

Maakuntauudistukseen liittyen on valmisteltu osa ns. kasvupalvelu-uudistusta, jossa tarkoituksena on ollut uudistaa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan työllisyys- ja yrityspalvelut. Uudistuksen perusteena on ollut järjestäjän ja tuottajan roolin erottaminen ja yksityisten palveluntuottajien roolin vahvistaminen. Uudistuksella ei ole suoranaisia vaikutuksia kuntien yrityspalveluiden tarjontaan. On hyvin epätodennäköistä, että uudistus toteutuu tällä hallituskaudella.

Lisätietoa

tags