Maaseudun INFRA -verkosto

Maaseudun INFRA -verkosto (elinvoimainen toimintaympäristö) on yksi valtioneuvoston asettaman Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) viidestä verkostohankkeesta. Verkosto edistää maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 toimenpiteiden toteuttamista. Kuntaliiton toimeenpaneva Maaseudun INFRA -verkosto toimii vuosina 2017-2020.

Maaseudun INFRA -verkosto tukee ja edistää maaseutualueiden kehittymistä elinvoimaisena toimintaympäristönä tuomalla yhteen toimijoita sekä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Verkosto tekee yhteistyötä myös Kuntaliiton Pienten kuntien neuvottelukunnan sekä vuonna 2019 perustettavan pienten kuntien verkoston kanssa.

INFRA-verkosto kokoaa maaseudun infrastruktuuriin liittyviä kehittämistarpeita ja tuottaa tietoa kehittämis- ja vaikuttamistyön tueksi. INFRA-verkoston keskeiset teemat ovat

•    tiestö ja liikenneverkot,
•    tietoliikenneverkot,
•    vesi- ja jätehuolto,
•    energia ja sähköverkot,
•    maankäyttö ja kaavoitus.

Lisäksi verkostossa tarkastellaan maaseudun arjen turvallisuuskysymyksiä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä. 

Verkoston toiminta keskittyy vuonna 2020 edellisinä vuosina (2017-2019) tehdylle työlle vahvistaen maaseudun elinvoimaisen toimintaympäristön edellytyksiä eri teemojen osalta. Verkosto keskittyy toiminnassaan tarkastelemaan aiheita kestävän kehityksen näkökulmasta yhteistyössä HAMA-verkoston kanssa ja osallistuu osaltaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmisteluun. Toiminnan lähtökohtana huomioidaan alueiden väliset erot, erilaistuminen ja paikkaperustainen kehittäminen. 

Maaseudun INFRA -verkoston jäsenet:

Mukana olevat kunnat: Kuhmo, Petäjävesi, Rääkkylä, Virrat

•    Maa-ja metsätalousministeriö
•    Liikenne- ja viestintävirasto
•    Väylävirasto

•    Maataloustuottajain Keskusliitto ry (MTK)
•    Suomen Metsäkeskus
•    Suomen kylät ry
•    Suomen Pelastusalan Keskusliitto ry (SPEK)
•    Suomen Kiertovoima ry
•    Suomen Tieyhdistys ry
•    Suomenvesihuolto-osuuskunnat ry
•    Vesilaitosyhdistys ry
•    Elenia Oy
•    Pohjois-Karjalan liitto

Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman 2021-2027 valmistelu

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) toimintaohjelma ja kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline. Uuden ja seitsemännen maaseutupolitiikan kokonaisohjelman (2021-2027) valmistelu on aloitettu ja tekeillä. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmistelun pohjaksi on työstetty strategiaa Maaseutupolitiikan neuvoston kesällä 2019 asettamassa strategiaryhmässä. Strategialuonnos julkistettiin 10.3.2020 ja on luettavissa tästä linkistä. Maaseutupolitiikan strategialuonnoksen 2021-2027 lähtökohdaksi on nostettu kestävyysmurros. Strategialuonnoksen visio jakautuu kolmeen painopistealueeseen - keskinäisriippuvuus ja paikkaperustaisuus, ympäristöoikeudenmukaisuus ja tietointensiivinen talous.

Kokonaisohjelman valmistelussa tullaan hyödyntämään strategialuonnoksen lisäksi maaseutupolitiikan verkostojen kevään 2020 aikana toteuttamia kestävän kehityksen työpajoja. Jokainen maaseutupolitiikan neuvoston verkosto (Maaseudun INFRA, HAMA, OTE, KAHVEE ja IDNET) ovat toteuttaneet omilla tahoillaan kestävän kehityksen tarkasteluja.

Maaseudun INFRA ja HAMA -verkostot vastasivat teemoista ekosysteemipalvelut, ympäristö ja energia. Ekosysteemipalveluita tarkasteltiin verkostojen sisäisesti asiantuntijaryhmällä. Ympäristö ja energia teemoista järjestettiin kestävän kehityksen etätyöpajat.

Työpajat ovat katsovissa suomen.tv -sivustolta.

 

Missä voit nähdä meidät?

Verkoston menneet tapahtumat ja kootut julkaisut löydät täältä.

lateral-image-left
tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri