Maaseutu LIVE

Maaseutu LIVE -lähetyksissä keskustellaan maaseudun ajankohtaisista asioista. Se on kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi.

Tallenne tulee noin viikon kuluttua lähetyksestä.

04.06.2020 Digi-infra - investoinneista vaikutuksiin. (katso tallenne)

 • Maaseudun valokuituinvestoinnit -selvitys on julkaistu ja lähetyksessä käydäänkin keskustelua keskeisten tulosten ja johtopäätösten myötä. Timo Hirvonen ja Olli Lehtonen Itä-Suomen yliopistosta nostavat keskusteluun valokuituinvestointien nykytilanteen toteutuneiden hankkeiden toteutus- ja rahoitusmallien kautta sekä valokuidun saatavuuden vaikutuksia aluekehitykseen.

09.03.2020 Taksipalveluiden hankinta ja saatavuus maaseudulla (katso tallenne)

 • Taksipalvelut ovat olennainen tekijä palveluiden saavutettavuudessa maaseudulla, jossa julkinen liikenne on vähäistä. Lähetyksessä keskustellaan muun muassa aiheista: Miten liikennepalvelulaki on vaikuttanut taksien määrään ja saatavuuteen, entä taksiyrittäjien liiketoimintaan? Miten päivystysvelvoitteen ja asemapaikan poistumiset ovat käytännössä vaikuttaneet ja miten muutokset näkyvät kunnissa?

18.11.2019 Hajautetun energiantuotannon tulevaisuuden näkymistä maaseudun näkökulmasta (katso tallenne)

 • Lähetyksessä keskustellaan muun muassa aiheista: Mitä eväitä hallitusohjelma tarjoaa hajautetun energiantuotannon kannalta? Mitä näkemyksiä nousee esiin kuntanäkökulmasta? Mitä mahdollisuuksia hajautettu uusiutuva energia voisi tarjota maaseutualueille?

28.10.2019 Valokuitu tulevaisuuden tarpeisiin (katso tallenne)

 • Lähetyksessä keskustellaan valokuituverkostoista ja niiden merkittävyydestä kunnille. Mihin kunnat ja kuntien kautta kansalaiset valokuituverkkoja käyttää ja tarvitsee? Mitä nämä verkot ja verkkojen mukanaan tulevat rakenteet merkitsevät alueelliselle elinkeinon kehittämiselle, hyvinvoinnille ja arjen turvallisuudelle? Lähetyksessä käydään läpi toimintaa ja rahoitusmalleja, kuinka turvata ja mahdollistaa uusien käytänteiden ja uusien teknologioiden, kuten valokuituverkkojen rakentaminen alueellisesti huomioiden kansalaisten tarpeet.

14.10.2019 Pienten kuntien verkosto (katso tallenne)

 • Ensimmäinen pienten kuntien verkostolle lähetettävä lähetys. Lähetyksessä keskustellaan erilaisista pieniä kuntia koskevista teemoista, kuten soteuudistuksesta, digitalisaatiosta, ammatillisesta koulutuksesta, koulutuksen saavutettavuudesta sekä siitä kuinka Kuntaliiton pienten kuntien verkosto tulee jatkossa toimimaan ja minkälaisia asioita tullaan käsittelemään.

07.10.2019 Maaseudun vesihuollon ja infraisännöinnin tulevaisuuden näkymät (katso tallenne)

 • Vesihuoltopalvelujen uudistamistarve on laajasti tunnustettu. Mitä aiheita on noussut esiin keskusteluissa erityisesti maaseudun ja haja-asutusalueiden näkökulmasta? Miten maaseutualueiden vesihuoltoa ja pienten vesilaitosten hyvää hallintoa ja kunnossapitoa voitaisiin kehittää ja tukea? Maaseudun INFRA -verkoston toimesta toteutettu selvitys Maaseudun infraisännöinti – kehittämistarpeet, edellytykset ja toimenpide-ehdotukset on pureutunut vesiosuuskuntien hallinnon ja operoinnin haasteisiin maaseutualueilla ja nostaa esiin infraisännöinnin kehittämisen tarpeen.

16.01.2019 Yksityistielaki uudistuu (katso tallenne)

 • Uusi laki on voimassa 1.1.2019 lähtien. Mitä käytännössä muuttuu ja miten kuntien ja tiekuntien tulee valmistautua lain muutokseen?
 • Ohjelma löytyy täältä ja alustukset löytyvät täältä

04.12.2018 Maaseudun arjen turva - mitä se edellyttää? (katso tallenne)

 • (Teknisistä ongelmista johtuen tallenteen alku puuttuu) Mikä merkitys turvallisessa arjessa on toimivalla infrastruktuurilla, poliisi- ja pelastuspalveluiden saatavuudella, alueellisella yhteistyöllä ja kansalaisten omatoimisella varautumisella?
 • Alustukset löytyvät täältä

31.10.2018 Maankäyttö ja rakentaminen maaseudulla (katso tallenne)

15.08.2018 Maaseutu näkyväksi (katso tallenne)

 • Miten maakunta- ja soteuudistuksessa maaseudun asioita jatkossakin hoidetaan? Lähetyksessä keskustellaan pilottihankkeesta, jossa Kainuu ja Pirkanmaa ovat olleet kokeilemassa maaseutuvaikutusten arviointia. Sen lisäksi keskustellaan palveluista ja palveluiden hankinnasta sekä demokratia näkökulmasta - mitä uudistus ja maaseutu yhdessä tarkoittavat.
 • Uutinen aiheesta

 

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
 • maaseudun kehittäminen
 • pienkunta-asiat
 • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri