Kaupunki-maaseutu -luokitus

Vuonna 2014 otettiin käyttöön uusi kaupunki-maaseutuluokitus, joka korvaa kuntarajoihin perustuvan kolmijaon ja kaupunki-maaseutu-alueluokituksen. Uusi kaupunki-maaseutu -luokitus perustuu 250 neliömetrin tilastoruutuihin laskettuihin paikkatietoihin.

Kuntien koon kasvaessa kuntaliitosten myötä saman kunnan alueella voi olla sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita ja näidenkin sisällä eroja esim. saavutettavuudessa. Kuntarajoista riippumattomien paikkatietoaineistojen käyttö mahdollistaa erityyppisten alueiden tarkemman tunnistamisen mm. kehittämistyössä.

Kaupunki-maaseutu -luokituksessa on 7 luokkaa. Kaupunkialueet on luokiteltu sisempään ja ulompaan kaupunkialueeseen ja kaupungin kehysalueeseen. Maaseutu on luokiteltu maaseudun paikalliskeskuksiin, kaupungin läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun sekä harvaan asuttuun maaseutuun.

Kaupunki-maaseutuluokitukseen liittyviä karttoja (Ympäristöhallinto)

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri