Maaseutupolitiikka

Maaseutuvaikutusten arviointi

Maaseutuvaikutuksen arviointi on päätöksentekijän avuksi kehitetty työkalu, jonka avulla maaseutunäkökulmaa saadaan sisällytettyä päätöksenteon valmisteluun onnistuneiden päätösten tueksi.

Maaseudun erityispiirteitä ovat väljä asutus ja pitkät välimatkat. Alueiden erilaisuudesta johtuen eri hallinnonalojen päätösten vaikutukset ovat usein erilaisia maaseudulla ja keskuksissa. Päätösten seuraamuksia erityisesti maaseudun ihmisille, yrityksille ja yhteisöille ei useinkaan tunnisteta eikä siten oteta huomioon.

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2014–2020 esitetään, että maaseutuvaikutusten arviointi otetaan systemaattisesti osaksi päätöksenteon valmistelua ja toteuttamista siten, että maaseudun erityispiirteet ja päätösten vaikutukset maaseutuun otetaan aidosti huomioon. Arvioinnissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota harvaan asuttuun maaseutuun sekä valtakunnan, maakunnan ja kunnan tasolla.

Kuntarakenteen muutos on tuonut mukanaan laajenevia kuntia, joissa palvelut ovat usein kauempana yksittäistä asukasta ja maaseudun elinvoimaisena pitäminen muuttuu haasteellisemmaksi. Valmistelussa olevissa sote- ja maakuntauudistuksissa tehdään lukuisia päätöksiä, joilla on merkitystä maaseudun palveluiden saatavuuteen. On tärkeää, että jo varhaisessa vaiheessa arvioidaan, millaisia käytännön vaikutuksia erilaisilla päätöksillä ja politiikoilla on maaseudulle.

Maaseutuvaikutusten arviointi on tähän sopiva työkalu. Maaseutuvaikutusten arviointi auttaa nostamaan keskusteluun vaihtoehtoisia ratkaisumalleja sekä antaa mahdollisuuden vahvistaa päätöksistä johtuvia myönteisiä vaikutuksia ja ehkäistä tai vähentää kielteisiä vaikutuksia. Maaseutuvaikutusten arviointi edistää maaseudun toimintaedellytysten säilymistä, maaseudun asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista kohtelua sekä alueellista tasa-arvoa.

MVA-opas työkaluksi päätöksentekoon ja kehittämistyöhön

Maaseutuvaikutusten arvioinnin työkalun kehittämiseksi toteutettiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana MVA-pilotit kolmella kuntajakoselvitysalueella. Pilotoinnit toteutettiin Kuntaliiton, työ- ja elinkeinoministeriön/YTR:n ja kolmen pilottialueen yhteistyönä.

MVA -prosessit ja yhteenveto ja tuloksista ja suosituksista on koottu kolmeen MVA-raporttiin. Näiden pohjalta laadittiin opas ”Tehdään maaseutu näkyväksi! maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna

Kuntaliitto ja Maaseutupolitiikan verkosto sekä Suomen Kylätoiminta ry järjestivät koulutuspäivän maaseutuvaikutusten arviointiin 31.3.2016 Kuntatalolla Helsingissä.

Lisätietoa maaseutuvaikutusten arvioinnista löytyy myös Kuntaliiton verkkojulkaisusta ”Työkalupakki” (2014)

Maaseutu

Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna

Oppaassa kuvataan maaseutuvaikutusten arviointia ja sen hyödyntämistä yleisellä tasolla sekä erityisesti kuntarakenteen muutostilanteessa.

lateral-image-left
tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri