Maaseutupolitiikka ja maaseudun kehittäminen

Maaseutupolitiikka on politiikan ala, joka ulottautuu eri yhteiskunnanaloille ja sitä toteutetaan kaikilla hallinnontasoilla ja politiikan sektoreilla.

Uudenlaisten hoivapalveluiden kehittäminen, kylien asukkaiden huomioiminen päätöksenteossa, yrittämisen edellytysten parantaminen ja nuorten vapaa-ajanmahdollisuuksien lisääminen ovat kaikki esimerkkejä maaseutupoliittisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on elinvoimainen ja ikärakenteeltaan monipuolinen maaseutu, jossa on hyvä asua ja elää.

Maaseutupolitiikan erityispiirteet

Maaseutupolitiikka eroaa maatalouspolitiikasta siten, että edellisen kohteena ovat alueellinen toiminta ja jälkimmäisen puolestaan yhden erillisen elinkeinohaaran sisäiset prosessit. Maaseutupolitiikan voidaankin sanoa muistuttavan ensisilmäyksellä pikemmin aluepolitiikkaa kuin maatalouspolitiikkaa. Maaseutupolitiikka eroaa kuitenkin aluepolitiikasta - maaseutupolitiikalla ei ole aluepolitiikalla tyypillisiä hallinnollisia alueita. Maaseutupolitiikka on usein hajautettua ja verkostomaista toimintaa, jossa on mukana paljon toimijoita  (mm. kunnat, luottamushenkilöt, kylien asukkaat, yrittäjät ja maanviljelijät). Aluetasolla maaseutupolitiikkaa toteuttavat mm. maakuntien liitot, ELY- keskukset sekä järjestöt.

Miksi maaseutupolitiikkaa?

Suomi on Euroopan unionin harvaan asutuin ja maaseutumaisin maa. Siksi on tärkeää, että niin valtio, maakunnat, kunnat ja kylät osallistuvat maaseutupolitiikan toteuttamiseen. Maaseudun kehittäminen koskee kaikkia Suomen maaseutualueita. Toteuttaminen tapahtuu hyödyntämällä kansallista sekä EU:n ohjelmapolitiikkaa.

Kunnat ovat tärkeä osa Suomen maaseutupoliittista järjestelmää. Maaseutupolitiikan toimenpiteet kohdistuvat yhteistyössä kuntien ja niiden asukkaiden kanssa kaikkiin ikäluokkiin. Erityisenä tavoitteena on asumisen edellytysten parantaminen maaseudulla. Myös Kuntaliitto haluaa omalta osaltaan kannustaa kuntia maaseutupolitiikan toteuttamiseen sekä kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutukseen. Otamme osaa myös valtakunnalliseen maaseutupoliittiseen keskusteluun ja maaseutupoliittisten ohjelmien valmisteluun.

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)

Eri ministeriöistä ja järjestöistä koostuva maaseutupolitiikan neuvosto yhteensovittaa toimintaa ja tekee aloitteita valtakunnallisella tasolla.  Neuvoston tärkein toimintaväline on ohjelmatyö.  Kuudes maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on kansallisen laajan maaseutupolitiikan väline vuosille 2014–2020. Kuudennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman strategisena lähtökohtana on paikkaperustainen kehittäminen ja politiikka, joka tunnistaa maaseudun monimuotoisuuden ja ottaa huomioon erilaisten alueiden lähtökohdat ja tarpeet. Kokonaisohjelmassa on viisi teemakokonaisuutta ja teemojen yhteyteen on laadittu konkreettisia toimenpiteitä. Teemat ovat poikkihallinnollisia ja toimenpiteiden toteuttaminen vaatii toimijoiden yhteisyötä eri tasoilla.

Teemakokonaisuudet ovat:

  • Osallisuus ja lähidemokratia
  • Asuminen ja palvelut
  • Infrastruktuuri ja maankäyttö
  • Elinkeinot ja osaaminen
  • Ekosysteemipalvelut 

Lisätietoa maaseutupolitiikasta

Avaa kaikki

Maaseutu LIVE

Maaseutu LIVE -lähetyksissä keskustellaan maaseudun ajankohtaisista asioista. Se on kanava nopeaan ja helppoon tiedonvälitykseen, ajankohtaisten asioiden esille nostoon ja keskustelun pohjaksi.

04.06.2020 Digi-infra - investoinneista vaikutuksiin (katso tallenne)

09.03.2020 Taksipalveluiden hankinta ja saatavuus maaseudulla (katso tallenne)

18.11.2019 Hajautetun energiantuotannon tulevaisuuden näkymistä maaseudun näkökulmasta (katso tallenne)

28.10.2019 Valokuitu tulevaisuuden tarpeisiin (katso tallenne)

14.10.2019 Pienten kuntien verkosto (katso tallenne)

07.10.2019 Maaseudun vesihuollon ja infraisännöinnin tulevaisuuden näkymät (katso tallenne)

16.01.2019 Yksityistielaki uudistuu (katso tallenne)

04.12.2018 Maaseudun arjen turva - mitä se edellyttää? (katso tallenne)

31.10.2018 Maankäyttö ja rakentaminen maaseudulla (katso tallenne)

15.08.2018 Maaseutu näkyväksi (katso tallenne)

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri