Työllisyys

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset kokeilut

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen tavoitteena oli:

  • edistää vaikeimmin työllistyvien aktivointia, työmarkkinakelpoisuutta ja siirtymistä avoimille työmarkkinoilla, uusien työpaikkojen syntymistä, uutta yrittäjyyttä ja toimivien yritysten kasvua.
  • kehittää työttömille tarjottavia työllistämistä edistäviä palveluja ja palvelujen tuottamiseen liittyviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia toimintamalleja
  • luoda työnhakija- ja työnantaja-asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen, hallinnonalojen rajat ylittävä kustannusvaikuttava toimintamalli maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.
  • vähentää työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Kokeiluissa mukana olleet kunnat vastasivat julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta, kuten asiakkaan palveluprosessista ja ohjaamisesta, kokeilun kohderyhmälle. Kokeilujen alkaessa kunnille siirtyi vastuu yhteensä noin 39.500 pääasiassa pitkäaikaistyöttömän palveluista.  Kahdella kokeilualueella kuntouttava työtoiminta on korvattu työelämäkokeilulla.

Kuntapohjaisten kokeilujen kokemusten levittämiseen ja koordinointiin on käynnistynyt Kuntaliiton ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteishanke.

Hanketta ja kuntapohjaisia kokeiluja koordinoi Mikko Kesä Oy

Kokeilujen arvioimiseksi ja toimeenpanon tueksi toteutetaan Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa, marraskuun 2018 loppuun kestävää YTYÄ! - arviointi- ja toimintatutkimusta (VN TEAS-tutkimus), jota toteuttaa Demos Helsinki ja MDI.

Yhteystiedot:

Lisää aiheesta:

tags
Erja Lindberg

Etunimi
Erja
Sukunimi
Lindberg
Kehittämispäällikkö, työllisyys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2497
Kännykkä
+358 50 381 4096
Vastuualueet
  • Työllisyyspolitiikan valmistelu ja toteuttaminen
  • EU:n työllisyyspolitiikka
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot