Esimiestyö ja työyhteisöjen kehittäminen

Esimiestyö pitää sisällään päivittäistä työn johtamista sekä kehittämisen kulttuurin luomista ja ylläpitämistä. Esimiestyön tavoitteena on luoda edellytykset perustyössä onnistumiselle. Parhaimmillaan hyvä ja jäsentynyt esimiestyö antaa voimavaroja myös esimiehille itselleen. Esimiesten toiminta on kuntien muutosten keskellä avainasemassa. Esimiehet toimivat ylimmän johdon ja työyhteisöjen nivelkohdassa, joten he käytännössä vievät muutoksia eteenpäin.

Keskeinen haaste johtamisessa on saada työyhteisö toimimaan yhteisen tavoitteen ja strategian eteen. Esimiehen tärkeimmät keinot tähän ovat työntekijöiden motivointi ja kannustaminen, toimintaa tukevan ilmapiirin luominen, aktiivinen viestintä, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä henkilöstön valmentaminen.

Johtamistyöllä on hyvin tärkeä rooli siinä, että henkilöstö voi onnistua omassa työssään. Näin johtaminen on luonteeltaan mahdollistavaa. Näitä edellytyksiä perustyössä onnistumiselle esimies luo mm. huolehtimalla tavoitteiden määrittelystä, toimivista ulkoisista suhteista, työpaikan sisäisten asioiden hoidolla sekä jämäkällä päätöksenteolla.

Mahdollistavan johtamisen mallissa pidetään tärkeänä ja arvokkaana työntekijöiden valmentamista ja kannustamista yhdessä määriteltyjen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseen. Esimies huolehtii myös siitä, että työntekijöillä on todelliset mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää osaamistaan.