Kunta-alan kv-organisaatiot ja järjestöt

CEMR - Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö

Euroopan kuntatalo Bryssel

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) osallistuu aktiivisesti Euroopan tason keskusteluun, ja vaikuttaa kunta- ja aluetason asioiden merkitystä korostaen, ja niiden haasteita esiin nostaen. CEMRn tulevan kauden strategia tulee pohjautumaan vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen. Sosiaalinen ja kulttuurinen, taloudellinen sekä ekologinen kestävyys tulee huomioida myös paikallisen näkökulman osalta.

CEMRin puheenjohtajaksi valittiin uudelleen tammikuussa 2020 tulevaksi kolmivuotiskaudeksi italialaisen Emilia-Romagnan alueen presidentti Stefano Bonaccini.

CEMR vaikuttaa Eurooppa -politiikkaan kaikilla aloilla, joilla on kytkentää maakunta- ja kuntatasoon, sekä tarjoaa keskustelufoorumin kunnille, alueille ja maakunnille kansallisten jäsenliittojen kautta.
Käytännön työn voi jakaa viiteen temaattiseen alueeseen:

  • demokratia, Euroopan kansalaisuus ja laajentuminen (hallintomallit, hallinnon hajauttaminen, ystävyyskuntatoiminta, naisten ja miesten tasa-arvo)
  • voimavarojen tehokas käyttö ja ympäristö (jäteasiat, vesi, ilmasto)
  • yhteistyö, kehityskysymykset ja maailmanlaajuinen yhteistyö (maailmanjärjestö UCLG ja kehitysyhteistyötä tekevä Platforma)
  • taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio (kestävä alueellinen ja paikallinen kehitys, sukupolvien välinen vuoropuhelu, erilaisuus ja integraatio kunnissa)
  • kunta ja aluehallinto työnantajana ja palveluiden tuottajana (työllisyys ja palvelutarjonta)

Joka kolmas vuosi pidettävä CEMR:in yleiskokous järjestettiin 26. kerran Kyproksen Nikosiassa huhtikuussa 2016. Yleiskokoukseen osallistui yli 500 osanottajaa. Seuraava yleiskokous oli suunniteltu järjestettäväksi Innsbruckissa Itävallassa toukokuussa 2020, mutta se jouduttiin perumaan korona-pandemian takia. Uutta ajankohtaa yleiskokoukselle suunnitellaan parhaillaan.

Kuntaliitto toimii eri substanssiasiantuntijoidensa välityksellä järjestön työryhmissä ja toimielimissä. Liitto on myös luottamushenkilötasolla järjestön poliittisissa elimissä edustettuna. Kuntaliiton mielestä on tärkeätä vaikuttaa yhteisesti Euroopan tason päätöksentekoon, kun kuntien ja alueiden etu on kyseessä. Liiton mielestä on merkittävää, että CEMR kykenee kokoamaan koko Euroopan kuntakentän näkemyksiä keskeisissä edunvalvonta-asioissa, ja vielä yhdistämään voimia muiden kunta- ja aluehallinnon eurooppalaisten järjestöjen kanssa. Liitto painottaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan etujen, ansioiden ja merkityksen huomioon ottamista eurooppalaisessa päätöksenteossa. Niinpä pohjoismaiset sisarliitot ovat luonteva yhteistyökumppani myös CEMR:in yhteydessä.

CEMR:n Suomen valtuuskunta:

Varsinaiset jäsenet

Harri Lehtonen (SDP)
Euran kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen puheenjohtaja. Rauman seudun seutuhallituksen puheenjohtaja, Satakunnan Sosialidemokraatit puheenjohtaja
puh. 044 4224 004
harri.lehtonen(at)eura.fi

Topi Seppälä (Kesk)

Eeva-Liisa Nieminen (Vihr.)

Kristiina Hämäläinen (Kok.)
Hollolan kunnanvaltuuston jäsen, Päijät—Hämeen maakuntahallituksen vpj. 
Puh. 0503403572
Kristiina.hamalainen(at)orimattila.fi

Varajäsenet

Daniel Sazonov (KOK) (Kristiina Hämäläisen varajäsen)
Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
045-1296812
daniel.sazonov(at)gmail.com

Tiia Lintula (vihr.)  
Järvenpään kaupunginvaltuuston 2. vpj, Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen
tiia.lintula(at)jarvenpaa.fi

Logistiikkajohtaja
Neeta Röppänen (SDP)

Kuopion kaupunginvaltuutettu, Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Puh.044-7748520
neeta.roppanen(at)kuopio.fi

Luokanopettaja-rehtori
Vesa Jalonen (Kesk)
 (Topi Seppälän vara)
Eurajoen kunnanhallituksen puheenjohtaja
+358 44 3124 444
vesa.jalonen(at)eurajoki.fi
 

​Lisää aiheesta: 

CEMR:n verkkosivut

Tietoa CEMR:in jäsenliitoista ja maiden kuntajärjestelmistä

tags