Kunta-alan kv-organisaatiot ja järjestöt

CEMR - Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö

Euroopan kuntatalo Bryssel

CEMR vaikuttaa Eurooppa -politiikkaan kaikilla aloilla, joilla on kytkentää maakunta- ja kuntatasoon, sekä tarjoaa keskustelufoorumin kunnille, alueille ja maakunnille kansallisten jäsenliittojen kautta.

Käytännön työn voi jakaa viiteen temaattiseen alueeseen:

  • demokratia, Euroopan kansalaisuus ja laajentuminen (hallintomallit, hallinnon hajauttaminen, ystävyyskuntatoiminta, naisten ja miesten tasa-arvo)
  • voimavarojen tehokas käyttö ja ympäristö (jäteasiat, vesi, ilmasto)
  • yhteistyö, kehityskysymykset ja maailmanlaajuinen yhteistyö (maailmanjärjestö UCLG ja kehitysyhteistyötä tekevä Platforma)
  • taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio (kestävä alueellinen ja paikallinen kehitys, sukupolvien välinen vuoropuhelu, erilaisuus ja integraatio kunnissa)
  • kunta ja aluehallinto työnantajana ja palveluiden tuottajana (työllisyys ja palvelutarjonta)

Joka kolmas vuosi pidettävä CEMR:in yleiskokous järjestettiin 26. kerran Kyproksen Nikosiassa huhtikuussa 2016. Yleiskokoukseen osallistui yli 500 osanottajaa. 

Järjestö osallistuu aktiivisesti Euroopan tason keskusteluun, ja yrittää vaikuttaa kunta- ja aluetason asioiden merkitystä korostaen, ja niiden ongelmia esiin nostaen. Läpinäkyvyysrekisteri, tietosuoja-asiat, kierrätystalous, energia-asiat, sekä maailmanlaajuisesti merkittävä Habitat III, Euroopan tasa-arvon peruskirjan kymmenvuotisjuhla, ovat tällä hetkellä esillä. CEMRin uudeksi puheenjohtajaksi valittiin joulukuussa 2016 italialaisen Emilia-Romagnan alueen presidentti Stefano Bonaccini.

Kuntaliitto toimii eri substanssiasiantuntijoidensa välityksellä järjestön työryhmissä ja toimielimissä. Näistä edustuksista on luettelo liitteenä. Liitto on myös luottamushenkilötasolla järjestön poliittisissa elimissä edustettuna. Kuntaliiton mielestä on tärkeätä vaikuttaa yhteisesti Euroopan tason päätöksentekoon, kun kuntien ja alueiden etu on kyseessä. Liiton mielestä on merkittävää, että CEMR kykenee kokoamaan koko Euroopan kuntakentän näkemyksiä keskeisissä edunvalvonta-asioissa, ja vielä yhdistämään voimia muiden kunta- ja aluehallinnon eurooppalaisten järjestöjen kanssa. Liitto painottaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan etujen, ansioiden ja merkityksen huomioon ottamista eurooppalaisessa päätöksenteossa. Niinpä pohjoismaiset sisarliitot ovat luonteva yhteistyökumppani myös CEMR:in yhteydessä.

​Lisää aiheesta: 

CEMR:n verkkosivut

Tietoa CEMR:in jäsenliitoista ja maiden kuntajärjestelmistä

tags