EU:n erillisohjelmat

Elinkeinojen edistäminen

EU:n yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä tukeva COSME-ohjelma on jatkoa edellisen rahoituskauden kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma CIP:lle sekä yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma EIP:lle. COSME-ohjelma on suunnattu etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille, yrittäjille, yksityisyrittäjyyttä suunnitteleville kansalaisille sekä yritystoimintaa tukeville organisaatioille. Ohjelman budjetti on 2,3 miljardia euroa vuosille 2014–2020.

COSME-ohjelman toiminta koostuu neljästä pilarista:

  1. Pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen (60 % rahoituksesta)
  2. Pk-yritysten markkinoille pääsyn parantaminen (21,5 % rahoituksesta)
  3. Pk-yritysten toimintaolosuhteiden parantaminen (11,5 % rahoituksesta)
  4. Yrittäjyyden tukeminen (2,5 % rahoituksesta)

Kunnat ja alueet voivat osallistua erityisesti ohjelman kolmanteen ja neljänteen osioon. Kolmas pilari, pk-yritysten toimintaolosuhteiden parantaminen, sisältää toimia, joilla vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa sekä vaihdetaan hyviä käytäntöjä pk-yritysten tukemisessa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Osana toimia myönnetään vuosittain Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (European Enterprise Awards). Kilpailuun voivat osallistua paikallisen ja alueellisen tason julkisyhteisöt sekä julkisten yhteisöjen ja yritysten yhteiset hankkeet. Kilpailu on avoin kunnille, kaupungeille, alueille ja yhteisöille, samoin kuin julkisten viranomaisten ja yrittäjien yhteisille hankkeille sekä koulutusohjelmille ja yrittäjäjärjestöille. Hakijat kilpailevat ensin kansallisella tasolla, ennen kuin ne voivat kilpailla Euroopan tasolla. Jokainen maa valitsee kansallisen kilpailun perusteella kaksi hakijaa, jotka pääsevät mukaan Euroopan laajuiseen kilpailuun.

Ohjelman neljäs pilari puolestaan tukee yrittäjyyttä paikallisin, alueellisin ja kansallisin toimin. Hankkeissa keskitytään yrittäjyyskoulutukseen, yritysten toimintaympäristön kehittämiseen sekä erityisten yrittäjäryhmien, kuten nuorten, ikääntyneiden ja naisten tukemiseen EU:n Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman mukaisesti.

COSME-ohjelmaa hallinnoi Euroopan komissio. Komissio julkaisee vuosittain työohjelman, josta selviävät vuoden aikana ohjelmasta toteutettavat toimet sekä hankkeiden valintakriteerit ja -perusteet. Avautuvista hauista ilmoitetaan komission COSME-ohjelman ehdotuspyyntöjen verkkosivulla.

Lisää aiheesta:

​​​​European Commission: COSME 

Avoimia ehdotuspyyntöjä komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston sivustolla

Annukka Mäkinen

Etunimi
Annukka
Sukunimi
Mäkinen
Kehittämispäällikkö, aluekehitys

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2530
Kännykkä
+358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot
tags