Kunta-alan kv-organisaatiot ja järjestöt

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi

Vuonna 1949 perustetun Euroopan neuvoston tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita ja moniarvoista demokratiaa. Neuvoston piirissä vuodesta 1994 nykymuotoisena toiminut kunta- ja aluehallintokongressi aloitti demokratian kehittämisen ruohonjuuritasolla jo vuonna 1957. Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989.

Kongressin päätavoitteena on vahvistaa ja edistää Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Kansanvaltainen paikallishallinto vakauttaa maanosan poliittisesti ja edistää vähemmistöjen ihmisoikeuksia. Neuvosto pyrkii rohkaisemaan jäsenmaiden viranomaisia kehittämään paikallisen itsehallinnon toimivuutta ja noudattamaan läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatetta.

Suomi on osallistunut kongressin toimintaan yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Suomen Kuntaliitto on toiminut Suomen valtuuskunnan sihteeristönä koko jäsenyyden ajan.

Kongressi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Strasbourgissa. Sen 324 varsinaista ja yhtä monta varajäsentä edustavat yli 200 000 eurooppalaista paikallisen ja aluetason viranomaista 47 maasta. Jäsenmaalla on kongressissa sama määrä edustajia kuin parlamentaarisessa yleiskokouksessa.

Kongressiin valittavan edustajan tulee olla vaaleilla valittu (luottamushenkilö) tai olla vaaleilla valitulle elimelle välittömästi vastuussa. Tärkeää on myös edustajien jakautuminen maantieteellisesti, poliittisesti sukupuolen mukaan tasapuolisesti.

Kongressi työskentelee kunta- ja aluekamareissa (Chamber of Local Authorities / Chamber of Regions) sekä näiden asettamissa työryhmissä.

Suomella on kongressissa viisi varsinaista ja viisi varaedustajaa. He ovat osallistuneet raportoijina demokratian tilan seurantaan jäsenvaltioissa sekä toimineet vaalitarkkailijoina.

Kongressin aloitteesta on laadittu useita eurooppalaisia yleissopimuksia:

  • Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja

  • Euroopan vähemmistökieliä koskeva yleissopimus. 

 

Lisää aiheesta:

Kunta- ja aluehallintokongressin verkkosivut

Euroopan neuvoston verkkosivut

Suomen pysyvä edustusto Euroopan neuvostossa

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja

tags
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

EU-asiain päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi