Vaalit

Euroopan parlamentin vaalit

Viiden vuoden välein pidettävissä vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit järjestetään vuonna 2019. 

Parlamentti edustaa Euroopan unionin kansalaisia. Parlamentti päättää unionin laeista ja budjetista jäsenmaiden hallituksia edustavan neuvoston kanssa. Se hyväksyy kansainväliset sopimukset ja unionin uudet jäsenmaat. 

Parlamentissa on 751 jäsentä unionin 28 jäsenmaasta. Kunkin jäsenmaan edustajien lukumäärä määräytyy pääasiassa maan väkiluvun mukaan. Suomesta jäseniä valitaan 13.

Euroopan unionin päätökset vaikuttavat kuntien toimintaan

Huomattava osa unionin lainsäädäntöä koskee alueiden ja kuntien toimivaltaan kuuluvia asioita. EU-lainsäädännön vaikutus kuntiin on erityisen suuri Suomen kaltaisissa maissa, joissa kuntien toimiala on laaja. EU on viime vuosina vaikuttanut kuntien toimintaan esimerkiksi kilpailupolitiikassa ja julkisissa hankinnoissa. 

Suomessa kunnilla on tärkeä asema myös EU:n ympäristölainsäädännön toimeenpanijoina. EU vaikuttaa kuntien toimintaan esimerkiksi energian ja liikenteen, aluepolitiikan, maahanmuuttopolitiikan sekä tietoyhteiskunta- ja tasa-arvokysymyksien saralla.

Viime vuosina EU:n asialistalle on noussut monia uusia kuntien toiminnan kannalta tärkeitä aloja, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus. EU käsittelee entistä enemmän myös työllisyys- sekä kulttuuriasioita.

Lue lisää

EU-edunvalvonta

Kuntaliitto valvoo kuntien ja maakuntien etuja Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

lateral-image-left

Kuntaliiton Brysselin toimisto

Kuntaliitolla on ollut EU-edunvalvontaa tukeva toimisto Brysselissä vuodesta 1992 lähtien.

lateral-image-right

Europarlamenttivaalit

Oikeusministeriön ylläpitää vaalisivustollaan ajantasaista tietoa europarlamenttivaaleista.

lateral-image-left

Euroopan parlamentin kotisivut

Euroopan parlamentin kotisivuilla on koottuna kattavaa tietoa niin parlamentin toiminnasta kuin vaaleista.

lateral-image-right
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

EU-asiain päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
  • Maahanmuuttoasiat