Asiantuntijapalvelut

Sivuston asiantuntijasisällöt listattuna.

Sisällön lähde

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntien, valtion ja maakuntien välisiin rahavirtoihin on tuotettu julkiseen käyttöön toistaiseksi hyvin vähän laskelmia. Keskeisin tietolähde tähän asti on ollut Valtiovarainministeriön alueuudistus.fi -sivuilta löytyvä siirtolaskelma, jonka työstämisessä m
Sisällön lähde

Kuntaliitto on uudistanut vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Ohjeessa on otettu huomioon uudistettu kuntalaki. Aikaisemmasta poiketen konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa. Vähimmäissisältö on hieman aiempaa suositusta laajempi, mm. tytäryhteisöje
Sisällön lähde

Päätehtävämme on kuntien toimintaedellytysten parantaminen ja toimintatapojen kehittäminen kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Huolehdimme kuntien eduista maankäyttöä, rakentamista ja asumista koskevassa lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. Parannamme kuntien ja erit
Sisällön lähde

Piiri-verkosto on ainutlaatuinen kumppanuusverkosto Toiminnan mahdollistaa järjestäjätahojen Kuntaliiton, SEKES ry:n ja SUOMA ry:n lisäksi yksityisen sektorin yhteistyökumppanimme. Toimijat tuovat verkostoon alansa asiantuntijuutta ja mahdollistavat Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen kampanjapalkinno
Sisällön lähde

Piiri-jäsenyydestä hyötyjä Piiri-verkosto tarjoaa jäsenilleen maksuttomia teematapaamisia ja asiantuntija- sekä case-esittelyjä päivänpolttavista kunta- ja aluemarkkinoinnin sekä viestinnän teemoista. Verkostomainen toiminta mahdollistaa ajatusten ja kokemusten vaihdon muiden jäsenten kanssa. Liitty
Sisällön lähde

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu kokoaa vuosittain Suomen kuntien ja seutujen markkinoinnin tekijät arvioimaan omaa työtään ja oppimaan hyvistä käytännöistä. Kilpailu järjestetään osana Piiri-verkostoa. Järjestäjinä toimivat Kuntaliitto, SEKES ry ja SUOMA ry. Piirin yhteistyöyritykset mahdollistavat v
Sisällön lähde

Piirin vuosi Piiri-verkosto järjestää vuoden mittaan vuorovaikutus- ja sparraustapahtumia. Piirin vuosi koostuu keväällä järjestettävästä Piiri-tapahtumasta, syksyllä kokoonnutaan Kuntamarkkinoilla ja joulun alla järjestettävästä seminaarista. Kevään Piiri-tapahtuma on maksullinen, muut seminaarit m
Sisällön lähde

Lain mukaan vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Laki vapaasta
Sisällön lähde

Mitä on Kuntaliiton muutostuki? Suora, henkilökohtainen neuvonta: Kysy, me vastaamme Kuntaliitto tukee kuntia, kuntayhtymiä, alueita sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta suunnittelevia projektiorganisaatioita palvelurakennemuutoksen suunnittelu-, selvitys-, valmistelu- sekä toimeenpanovai
Sisällön lähde

Kehittämisen vaiheet Palvelumuotoilun menetelmin toteutetussa kehittämisprosessissa on neljä vaihetta: ideointi, suunnittelu, testaus ja toteutus. Vaiheet kuvataan kahdessa osassa, kuten ne toteutettiin myös Kainuussa. Vuonna 2014 toteutettiin prosessin kaksi ensimmäistä vaihetta: ideointi ja suunni
Sisällön lähde

”Päätöksentekijänä olen kuullut sanat lähipalvelu, asiakaslähtöisyys ja kolmas sektori lukemattomia kertoja. Ne ovat sanoja, joita käytetään jatkuvasti erilaisten asioiden perusteluun. Harvemmin kysytään, mitä ne oikein tarkoittavat ja ehkä vielä harvemmin ne osataan perustella kaikille hyväksyttävä
Sisällön lähde

Kuntaliitto on tehnyt kustannusselvityksen suurille kaupungeille vuodesta 1996 ja keskisuurille kunnille vuodesta 2000. Suurille kaupungeille tehdyissä selvityksissä terveydenhuollon kustannuksiin on laskettu mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja yli 65-vuotiaiden sosiaalitoimessa saam
Sisällön lähde

Kunta-KaPA edistää kuntatoimijoiden Kansallisen palveluarkkitehtuurin palveluiden käyttöönoton suunnittelua ja toteutusta. KaPA -suunnittelu- ja/tai toteutushankkeita Kansallisen palveluväylän hyödyntämisen suunnittelu osana kansalaisen sähköistä asiointi- ja ajanvarausprosessia 1-6/2016. Yhteyshenk
Sisällön lähde

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikössä on käynnistetty projekti, joka nostaa esiin opetus- ja kulttuuripalvelujen roolia ja merkitystä tulevaisuuden kunnassa. Kuntaliiton Sivistyskunnan roolit ja tuki -projektilla tähdätään sivistyskunnan mahdollisuuksien löytämiseen ja vahvuuksien osoittamiseen.
Sisällön lähde

Kunta on vuonna 2019 erilainen kuin nyt. Juuri valitut päättäjät saavat pohdittavakseen, minkälainen on oman kunnan tulevaisuuden visio, mitä vahvuuksia kunnassa on ja mihin halutaan panostaa. Visiointiin vaikuttaa oleellisesti puolentoista vuoden päästä tapahtuva Suomen historian suurimpiin julkise
Sisällön lähde

Kuntien toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Talouden ennakoimattomuus ja väestön polarisoituminen aiheuttavat kunnille haasteita ja samalla perinteisen demokratian toimintamallit menevät uusiksi. Digitalisaatio ja teknologian kehitys haastaa kuntia, mutta tuo samalla valtavasti uusia mahdol
Sisällön lähde

Kuntaliitto käy eduskunnan eri valiokunnissa kuultavana sote- ja maakuntalakipaketteihin liittyen. Tällä sivulla löydät koostetusti tiedot liiton valiokuntalausunnoista sekä Linjoilla videoblogisarjan, jossa liiton asiantuntijat kertovat työstään. Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 20.6.2017