Tekniikkatiimi esittäytyy

Hanne Lindqvist

Työskentelen Kuntaliiton Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä tutkijana. Vastuulleni kuuluvat niin Tekniikka-tiimin kuin yksikön muidenkin tiimien tilastot, selvitykset ja kyselyt sekä paikkatieto- ja kartografia-asiat.

​Tilastojen osalta Kuntaliitossa nojaudutaan pitkälti Tilastokeskuksen virallisiin tilastoihin, joista koostetaan erilaisia kunta-alan tarpeita palvelevia yhteenvetoja edunvalvonnan ja tutkimusten tueksi. Myös muiden tilastointia tekevien tahojen kanssa tehdään yhteistyötä. Omia tilastoja Kuntaliitossa syntyy lähinnä erilaisten kyselyiden ja selvitysten tuloksena. Näitä kuntakenttään kohdistuvia kyselyitä toteutetaankin runsaasti Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä. Lähes jatkuvasti yksikössä on käynnissä johonkin erityisalaan liittyvä laajempi tai suppeampi kysely tai selvitys.

Paikkatiedon visualisointi kartalla kuuluu nykyisin olennaisena osana hyvin monenlaisen tiedon käsittelyyn ja esittämiseen. Erityisen luonnollista paikkatiedon hyödyntäminen on AYK-yksikön toimialalla, sillä muun muassa kaavoituksessa ja ympäristötiedon hallinnassa sekä kartografian, että paikkatietomenetelmien käytöllä on pitkät perinteet.

Oma koulutus- ja työtaustani on vahvasti paikkatietoasioiden parissa. Ennen Kuntaliittoon siirtymistäni työskentelin liikennesektorilla kansainvälisissä projektitehtävissä.