EU:n rakenne- ja investointirahastot

Innovatiivisten kaupunkiratkaisujen rahoitusohjelma

Komissio on käynnistänyt uuden innovatiivisten kaupunkiratkaisujen rahoitusohjelman, Urban Innovative Actions. Rahoitus on suunnattu kaupunkien pilottihankkeille, joissa testataan uusia ja potentiaalisia kaupunkikehittämisen ratkaisuja.

Ohjelman budjetti koko ohjelmakaudelle on 317 miljoonaa euroa. Rahoitus on suunnattu yli 50 000 asukkaan kaupungeille, mutta hakijoina voivat olla myös pienemmät kaupungit yhteistyössä, kun yhteenlaskettu väestömäärä on vähintään 50 000. Yksittäisen hankkeen rahoitus voi olla maksimissaan viisi miljoonaa euroa, joka kattaa enintään 80 % hyväksytyistä kuluista.

Rahoituksen kriteereinä ovat innovatiivisuus, laatu, kokeilun tulosten arvioitavuus ja mitattavuus, hankkeen kumppaneiden monipuolisuus sekä ratkaisujen siirrettävyys muihin kaupunkeihin ja konteksteihin.

Ohjelmassa järjestetään hankehakuja, toinen hakukierros on avoinna 16.12.2016-14.4.2017. Toinen haun temaattisina painopisteinä ovat maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen, kiertotalous sekä kaupunkiliikenne. Ohjelman kotisivuilta löytyy lisätietoja hakuun liittyen (mm. hakupaketti sekä sihteeristön tarjoamat infotilaisuudet).

Lisää aiheesta: 

Urban Innovative Actions -rahoitusohjelma

 

Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat