Itsehallinto ja kaksoisjohtaminen

Kunnan johtaminen on kunnan asukkaiden itsehallinnon toteuttamista, jossa valtuuston tehtävänä on linjata kunnan toiminnan päämäärät ja tavoitteet. Jokainen kunta päättää hallinto- ja johtamismallistaan kunnallisen itsehallinnon turvaamana.

Kunnan itsehallinnollisen olemuksen ja laajan tehtäväkentän vuoksi johtamisteh-tävät kunnassa jakaantuvat luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen: valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa toimiville luottamushenkilöille että kunnanjohtajille, muille johtaville viranhaltijoille ja lähiesimiehille. Tätä asetelmaa kutsutaan kunnan kaksoisjohtamiseksi tai dualistiseksi johtamiseksi.

Kaksoisjohtamisessa luottamushenkilöiden tehtävänä on panna asioita vireille, asettaa tavoitteita ja tehdä päätöksiä, valvoa päätösten toteutumista sekä kantaa poliittista vastuuta yhteisistä asioista ja paikallisesta kehityksestä. Viranhaltijajohto puolestaan vastaa toimielinten asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisen ja täytäntöönpanon johtamisesta.

Toimivassa kaksoisjohtamisessa korostuu luottamus ja yhteistyövalmiudet toimijoiden välillä.

Jarkko Majava

Jarkko Majava

Kehityspäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2860, +358 50 3252306
Vastuualueet
  • kuntajohtaminen
  • julkisen hallinnon strategia
  • USO 6 Kestävä kuntajohtaminen -verkostoprojekti