Itsehallinto ja kaksoisjohtaminen

Kunnan johtaminen on kunnan asukkaiden itsehallinnon toteuttamista, jossa valtuuston tehtävänä on linjata kunnan toiminnan päämäärät ja tavoitteet. Jokainen kunta päättää hallinto- ja johtamismallistaan kunnallisen itsehallinnon turvaamana.

Kunnan itsehallinnollisen olemuksen ja laajan tehtäväkentän vuoksi johtamisteh-tävät kunnassa jakaantuvat luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen: valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa toimiville luottamushenkilöille että kunnanjohtajille, muille johtaville viranhaltijoille ja lähiesimiehille. Tätä asetelmaa kutsutaan kunnan kaksoisjohtamiseksi tai dualistiseksi johtamiseksi.

Kaksoisjohtamisessa luottamushenkilöiden tehtävänä on panna asioita vireille, asettaa tavoitteita ja tehdä päätöksiä, valvoa päätösten toteutumista sekä kantaa poliittista vastuuta yhteisistä asioista ja paikallisesta kehityksestä. Viranhaltijajohto puolestaan vastaa toimielinten asioiden valmistelusta sekä päätösten toteuttamisen ja täytäntöönpanon johtamisesta.

Toimivassa kaksoisjohtamisessa korostuu luottamus ja yhteistyövalmiudet toimijoiden välillä.

Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
  • Kuntajohtaminen
  • strateginen johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys