Johtajasopimus

Kuntajohtamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimivallan ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. On tärkeää löytää omaan kuntaan sopiva johtamisen toimintatapa, pelisäännöt, jotka voidaan kirjata johtajasopimukseksi. Johtajasopimus on luonteeltaan kunnanjohtajan ja poliittisen johdon keskinäinen pelisääntöasiakirja.

Johtajasopimuksen tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työnjakoa ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon välille. Johtajasopimus sisältää yleensä työn edellytyksiin (esim. toimivaltakysymykset), palvelussuhteen ehtoihin (esim. palkkaus), työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen (esim. erokorvaus) liittyviä asioita. Johtajasopimus auttaa osaltaan parantamaan myös johtajien saatavuutta kilpailtaessa osaavasta henkilöstöstä.

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Johtajasopimus tulee laatia 1.6.2017 mennessä, ellei kunnassa tai kuntayhtymässä ole jo johtajasopimusta.  

Johtajasopimusopas tarjoaa välineitä johtajasopimuksen laatimiseen. Oppaassa käydään läpi johtajasopimuksen tarve ja tarkoitus, sisältö sekä laatimisprosessi. Oppaan lopussa on malliksi myös johtajasopimusrunko.

 

Aiheesta lisää

Turpakäräjät-videot

Johtajasopimus. Annaliisa Oksanen 12.11.2020

Jarkko Majava

Jarkko Majava

Kehityspäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2860, +358 50 3252306
Vastuualueet
  • kuntajohtaminen
  • julkisen hallinnon strategia
  • USO 6 Kestävä kuntajohtaminen -verkostoprojekti