Kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö

Innokylä

Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalojen avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja kehitystyöhön sekä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen. Innokylässä toimijat voivat löytää toisensa ja kehittää  yhdessä. Innokylä on avoin ja maksuton kaikille. Ohjaavina periaatteena toimivat avoimuus sekä vuorovaikutus, jotka mahdollistavat yhteisen tekemisen, kehittämistyön tulosten vapaan hyödyntämisen ja resurssien tehokkaan käytön. Innokylä tarjoaa sekä verkkopohjaisia että todelliseen kohtaamiseen perustuvia palveluja tietoa, työkaluja ja menetelmiä kaikkiin kehittämisen vaiheisiin, sekä innovointiin ja arviointiin. Innokylä on kanava kehittämistyön tulosten ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Innokylän palvelut tukevat hyvinvointi- ja terveysalojen kestävää uudistumista. Yhteistä näille palveluille ovat avoimuuden, yhteisen kehittämisen ja toisilta oppimisen periaatteet.

Innokylän verkkopalvelu

Innokylän verkkopalvelu

Innokylän verkkopalvelu on kaikille avoin ja maksuton yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristö. Innokylä tarjoaa työkaluja käytännön kehitystyöhön, yhdessä tekemiseen sekä innovatiivisten julkisten hankintojen hallintaan. Innokylässä tuotetut ideat, tuotokset ja tulokset ovat vapaasti kaikkien

lateral-image-left

Toimintamallien kehittäminen

Toimintamallit ovat yleisiä malleja kehitetyistä ratkaisuista, joita muut voivat hyödyntää. Tiivistetty kuvaus kehitetystä ratkaisusta Määrittelee käyttötarkoituksen ja keskeisen idean Tulosten levittämisen kanava Väline tehokkaaseen markkinointiin

narrow

Työtilat

Yleinen työtila tarjoaa virtuaalisia työskentely- ja yhteistyötiloja kehittämistä ja ideointia varten. Verkoston sisäinen työskentely Dokumenttien hallinta Kehityksen aikainen keskustelu Työkalujen keskitetty hallinta

narrow

Hanke

Hankkeiden suunnittelun ja kuvaamisen työkalu ja kansallinen hanketyön tietopankki.

narrow

Innokylän palvelut

Innokylä tarjoaa palvelujaan kaikille Innokylän käyttäjille ja Innokylän käyttöönotosta kiinnostuneille, esimerkiksi hankkeille, ohjelmille ja erilaisille verkostoille.

narrow

Innokylän innovaatiomalli

Innokylämäinen avoin yhteiskehittäminen sopii kaikenmuotoisen kehittämistoiminnan perustaksi ja kaikenlaisten kehittämiskohteiden työstämiseen.

narrow

Innokylän arviointimittari

Innokylän arviointimittari on kehittämistoiminnan itse- ja vertaisarvioinnin työkalu, jonka avulla arvioidaan kehittämisprosessia ja kehittämisen tavoitteiden saavuttamista.

narrow
tags