Käyttäjä jo

4 vuotta Yksi kuukausi
Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta

Tekijät
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisupäivä
Aihealueet
Talous
Kuvaus
Yleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö ja se korvaa vuonna 2017 annetun kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta.

Tarkistettua yleisohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstä tilikaudesta 2019 alkaen.Tähän yleisohjeeseen on tehty mm. seuraavat tarkistukset:

- Kunnan tilinpäätös voidaan allekirjoittaa ja säilyttää myös sähköisesti

- Tilinpäätöksessä esitetään uusina tunnuslukuina: Laskennallinen lainanhoitokate, Lainat ja vuokr
avastuut 31.12. sekä Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas, samalla on poistettu tunnusluku Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %

- Tilinpäätöslaskelmien ja tunnuslukujen oikea ja riittävä kuva saattaa edellyttää taustojen esittämistä myös aikaisemmilta tilikausilta

- Selontekoon kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä lisätty uusi alakappale: Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella
Julkaisupäivä
Painos
5
Tiedoston koko
1079 kB
ISBN
978-952-293-669-1
Sivumäärä
82
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto