Julkaisun kansi

Kunnan hallintosääntö

Tekijät
Myllymäki Riitta (toim.)
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa kuntayhtymissä.

Hallintosääntömallin määräykset on jaettu viiteen osaan ja 17 lukuun. Yleisperustelujen lisäksi pykäläkohtaisilla perusteluilla avataan mallisäännön määräysten sisältöä ja lainsäädäntöä, johon määräys liittyy. Luvussa 12 määrätään valtuuston kokousmenettelystä ja luvussa 15 muiden toimielinten kokousmenettelystä. Kokousmenettelymääräysten kokonaisuutta ei ole hajotettu lukuisilla näiden lukujen välisillä viittauksilla, vaan lukuihin on kirjoitettu saman sisältöisiä määräyksiä ja perusteluja.

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän hallintosääntöön otetaan tarpeelliset määräykset, joilla edistetään kielilaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumista. Kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa saamen kielilaki tulee noudatettavaksi, voidaan soveltaa hallintosääntömallin kaksikielisiä kuntia koskevia määräyksiä soveltuvin osin.

2. uudistettu, täydennetty painos
Julkaisupäivä
Painos
2. uudistettu, täydennetty painos
Tiedoston koko
3,2 Mt
ISBN
978-952-293-779-7
Sivumäärä
120
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto