Kuvaus
Hyvinvointialueiden hallintosääntöä sovelletaan, kun aluevaalit on pidetty 2022 ja aluevaltuusto on järjestäytynyt ja päätöksellään hyväksynyt hallintosäännön.

Hallintosääntötyöllä Kuntaliitto tukee kuntien ja kuntayhtymien valmistelutehtäviä. Liitto on tehnyt laajaa yhteistyötä hyvinvointialueiden hallinnon vastuuvalmistelijoiden ja suurimpien kaupunkien lakimiesten kanssa.

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö, jonka sisältöä määrittelee pääasiassa hyvinvointialuelain 95 §. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä. Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet.

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hyvinvointialueella on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyssä. Uudistuksen sisältämän integraatiotavoitteen tulee osaltaan ohjata hyvinvointialueiden johtamis- ja hallintorakenteita.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,7 Mt
ISBN
978-952-293-814-5
Sivumäärä
137
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto