Tekniikkatiimi esittäytyy

Jussi Niemi

Edistän Suomen Kuntaliitto ry:ssä kuntien julkisten rakennusten arvoon, tuottavuuteen ja tehokkaaseen käyttöön liittyviä asiakokonaisuuksia ja vastaan Kuntaliitossa niihin liittyvistä edunvalvonta-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävistä. Tehtävässä yhdistyy mielenkiintoisella tavalla yhteisvastuullinen työskentely sekä kunnallisen kiinteistönpidon ja kiinteistöjohtamisen kehittäminen. Koen työni kuntien etujärjestössä hyvin merkityksellisenä ja kiinnostavana.

Kuntien tilaomaisuus on merkittävä osa kuntataloutta sekä olennainen kuntien hoitamien tehtävien tukipalvelu. Merkittävimmät välittömät haasteet liittyvät olemassa olevan rakennuskannan kuntoon ja ns. korjausvelkaan. Kuntien kiinteistönpidon käytettävissä olevien resurssien niukkuus ja epätasapaino olemassa olevien tarpeiden välillä on myös merkittävä haaste. Työsarkaa riittää lisäksi rakennusten sisäilmaongelmissa, joka puolestaan liittyy kiinteästi edellä mainittuihin rakennuskannan kunnon ja ylläpidon resursoinnin ongelmiin.

Kuntien rakennetun omaisuuden strategisella kehittämisellä on mahdollista saavuttaa kansallisella tasolla merkittäviä vaikutuksia. Työskentelyni tärkeänä painopisteenä tuleekin olemaan jäsenkuntiemme kanssa yhteistyössä tapahtuva rakennetun omaisuuden kokonaisvaltaiseen omistajaohjaukseen ja tilaomaisuuden hallintaan liittyvä strateginen kehitystyö. Kokonaisvaltaisesta omistaja-ohjauksesta ja kiinteistöomaisuuden johtamisesta lähtevät prosessit on hiottava kuntoon aivan ylhäältä alas aina operatiiviselle ja toteuttavalle tasolle asti.

Kunnan palvelustrategiaa myötäilevä palveluverkkosuunnitelma on tärkeä kiinteistönpitoa ohjaava taso ja ehdoton edellytys tarkoituksenmukaisen ja taloudellisesti kestävälle kiinteistönpidon onnistumiselle. Oivallisia tilanteita syntyy, mikäli palveluverkkoa on mahdollista suunnitella yli kuntarajojen esim. yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Olen vahvasti sitä mieltä, että yli kuntarajojen tapahtuvassa palveluverkkojen kehittämisessä ja optimoinnissa on kansantaloudellisesti merkittävä tehostamisen potentiaali. Näkisi, että optimaalisesti toteutettuna palveluiden laatu, saatavuus ja jatkuvuus parantuisivat ja syntyvä tilanteet olisivat kaikille osapuolille lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.

Edellä kuvatun strategisen kehitystyön lisäksi työnkuvaan kuuluu kiinteänä osana kuntien edunvalvontaan liittyvät asiantuntijatehtävät. Ajankohtaiset edunvalvonnan kysymykset liittyvät mm.: Sote-uudistukseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja rakentamisen laatuun (sisäilma-asioihin) sekä muuhun säädösvalmisteluun.

Rakennettu toimitilaomaisuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen ja edunvalvonnan ehdoton edellytys on, että se tapahtuu tiiviissä verkostomaisessa yhteistyössä kuntien kanssa. Yhteistyöhön perustuva vuorovaikutus onkin keskeisin työskentelyni painopiste.

 

Jussi Niemi

Etunimi
Jussi
Sukunimi
Niemi
Tilapalvelupäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2115
Kännykkä
+358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden kehittäminen; kiinteistöjohtamisen ohjaus.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka