Yhteiset digiratkaisut

Yhteiset digiratkaisut on Kuntaliiton ylläpitämä yhteiskehittämisen verkosto, jossa jaetaan tietoa digitalisaation uusista avauksista, avoimen teknologian hyödyntämisestä, digitalisaation rahoituksesta ja yhdessä oppimisesta. Verkosto vahvistaa kuntien digikyvykkyyttä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Toivotamme jokaisen suomalaisen kunnan tervetulleeksi yhteiseen oppimisympäristöömme. Yhteisten digiratkaisujen avoin keskustelu käydään Teams-kanavallamme, johon voit liittyä lähettämällä sähköpostia verkoston viestintään Aino Lappalaiselle. Joka torstai pidämme kuntakentälle "digisumpit" digikehittämisen ajankohtaisista aiheista. Avoimeen lähdekoodiin perustuvia ratkaisuja jaamme kuntakentän käyttöön Kuntaliiton GitHubissa.

Lisätietoja Klash-kuntainnovaatiokilpailun käynnissä olevasta toteutusvaiheesta löytyy Klashin kotisivulta.

Tietoa parhaillaan kunnissa käynnissä olevista VM:n digiavustusta saaneista digikehityshankkeista löytyy kahdesta Yhteiset digiratkaisut -kuntakartasta: Kartta 1 ja Kartta 2

Open all

Mentoriverkosto

Yhteiset digiratkaisut syntyvät osaamista jakaen. Liity mentoriksi verkostoomme ja ota yhteyttä Aino Lappalaiseen.

Avoimen teknologian kuntamentorit

  Ismo Hannula, Hämeenlinnan kaupunki

 Yhteystiedot: ismo.hannula@hameenlinna.fi, +358 50 309 4816.

 Työ: Kaupunkikehittäjä, joka katsoo maailmaa tilastojen ja paikkatietojen kautta. Erityisesti kiinnostavat avoimen lähdekoodin ratkaisut, joiden käyttöönotto on nopeaa ja tuen löytäminen helppoa.

Osaaminen: Tilastojen ja paikkatietojen hyödyntäminen kaupungin johtamisessa. Työkaluina erityisesti R ja QGIS sekä tarvittaessa muita tiedon käsittelyyn ja visualisointiin liittyviä ohjelmistoja. Lisäksi viisi vuotta kokemusta ohjelma- ja strategiatyöstä.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Jari Honkonen, Helsingin kaupunki

 Yhteystiedot: jari.honkonen@forumvirium.fi, +358 40 5014 528, twitter.com/maxhonk.

 Työ: Useiden vuosien kokemus digitaalisten palveluiden tuottamisesta ja asiakaskokemuksen kehityksestä, tehtävinä muun muassa projektin johto, osaamisen hankinta ja palvelumuotoilu.

Osaaminen: Älykkään kaupungin ja liikenteen digitaalisten palveluiden konseptointi ja innovaatiotoiminta. Käyttäjäkokemuksen kehittäminen, kansalaisten osallistaminen, kokeilukulttuuri, avoin data ja kehittäjäyhteistyö.

Neuvot suomen tai englannin kielellä.

 

 Jarno Kinnunen, Joensuun kaupunki

 Yhteystiedot: jarno.kinnunen@joensuu.fi, +358 50 571 9387, twitter.com/jarnokin.

 Työ: Kymmenen vuoden työkokemus paikkatiedosta usealta eri toimialalta. Toimin lisäksi OSGeo Suomi ry:n hallituksen jäsenenä sekä ylläpidän suomenkielistä paikkatietomies.fi -paikkatietoblogia.

Osaaminen: Paikkatietojen analysointi, spatiaaliset tietokannat ja ns. Web Mapping -kokonaisuuden alle kuuluvat asiat (mm. OGC -rajapinnat ja selainratkaisut rajapinnoilta noudettavien aineistojen hyödyntämiseksi). Useat avoimet paikkatietoteknologiat mukaan lukien QGIS, GRASS GIS, GDAL, PostgreSQL (+ PostGIS-, ja pgRouting-liitännäiset), GeoServer, Oskari ja OpenLayers.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Arvi Leino, Turun kaupunki

 Yhteystiedot: arvi.leino@turku.fi, +358 50 558 9792.

 Työ: Avoimen, yhteistyötä tekevän ja yhteentoimivan julkishallinnon edistäjä.

Osaaminen: Avoin data, avoimet rajapinnat, avoimet järjestelmät, avoin hallinto, digitalisaatio, paikkatieto, ohjelmistoarkkitehtuurit ja fullstack-ohjelmistokehitys.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Erno Mäkinen, Tampereen kaupunki

 Yhteystiedot: erno.makinen@tampere.fi, + 358 44 423 5935.

 Työ: Yleiskaavoituksessa kehittämässä yhdyskuntarakenteen seurantaa ja  tietojohtamista. Käytämme QGIS- ja Oskari-ohjelmistoja sekä avointa tietomallia.

Osaaminen: Ohjelmistokehitys ja tuotanto, tietokannat, avoimet paikkatietorajapinnat ja paikkatietoaineistot.

Neuvot suomen kielellä.

 

 Jussi Tahvanainen, Tampereen kaupunki

 Yhteystiedot: jussi.tahvanainen@tampere.fi, +358 40 139 4816.

 Työ: Työskentelen Tampereen kaupungin paikkatietoyksikössä paikkatietoaineistojen ja -tekniikan parissa.

Osaaminen: Ohjelmistot (QGIS), tietokannat (PostgreSQL), paikkatietopalvelimet (Geoserver), Karttapalvelu (Oskari) ja paikkatietoaineistot.

Neuvot suomen kielellä.

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät
Laura Lyly

Laura Lyly

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2221, +358 50 439 5068
Vastuualueet
  • Klash-kuntainnovaatiokilpailu
  • digitalisaation tilannekartoitus
  • digitalisaatiohankkeiden valmistelu
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Vastuualueet
  • yhteiset digiratkaisut -verkosto
  • kuntien digikehittämisen viestintä,
  • Digitalisaatio ja työn murros -projekti