Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen toimikunnan laatima ”Suomi, jonka haluamme 2050” on perinteisen kestävän kehityksen strategian sijaan yhteiskuntasitoumus, johon julkishallinto sekä muut toimijat sitoutuvat. Sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset lähtökohdat ovat perustana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa, jonka tarkoituksena on taata sekä nykyisten että tulevien sukupolvien hyvä elämä.

Sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa eri toimijat voivat esittää omia toimenpidesitoumuksiaan, joilla edesautetaan kansallisen yhteiskuntasitoumuksen onnistumista. Toimenpidesitoumuksia ovat antaneet hyvin erilaiset toimijat aina kunnista yrityksiin sekä yksityishenkilöihin. Kunnat ovat tehneet koko kunnan kattavia toimenpidesitoumuksia ja kuntien sisäisistä toimijoista esimerkiksi lukuisat päiväkodit sekä koulut ovat tehneet omat sitoumuksensa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen avulla Suomi toimeenpanee myös globaalia YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030:tä. Sitoumusten seuraamisesta vastaa Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö sekä asiantuntijapaneeli.  

Lue lisää: