Kho Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja

Kuntalaki edellyttää kuntayhtiöiden hallitusjäseniltä riittävää ammattitaitoa hallitustyössä. Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja (Kho) -opintokokonaisuus antaa osallistujille erinomaiset valmiudet toimia kuntayhtiön hallitustehtävissä.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä heille, jotka toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä. 

Hyödyt yhtiöiden hallitukselle ja johdolle: 

  • Hyvä johtaminen ja hallitustyö saavat raameja ja konkretiaa
  • Kuntakonsernin tuomat erityispiirteet osakeyhtiöiden johtamiseen nousevat esiin
  • Yhtiön talouden lukutaito varmentuu
  • Saat varmuutta hallituksen sisäiseen työskentelyyn sekä toimitusjohtajan ja hallituksen yhteistyöhön

Hyödyt konserniohjauksen edustajille:

  • Ymmärrys kuntakonsernin ja osakeyhtiön lainsäädännöllisestä rajapinnasta syventyy
  • Saat tietoa päätöksenteosta, jota voi soveltaa myös muualla, kuin yhtiön hallituksessa 
  • Kun osallistut yhdessä yhtiöiden hallitusten kanssa, luot samalla kestäviä yhteistyösuhteita.