KPJ Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus

KPJ -johtamiskoulutuksen puitteissa tarjotaan kuntien ja kuntayhtymien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille:

 • Väylä kehittyä poliittisena johtajana ja ihmisenä
 • Välineitä poliittisten prosessien johtamiseen
 • Luottamuksellista vertaistukea samoissa tehtävissä toimivilta
 • Tuki puheenjohtajan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatimiselle
 • Suomen Kuntaliiton myöntämä sertifikaatti puheenjohtajan tehtäviin

Koulutusohjelma koostuu puheenjohtajan rooliin liittyvistä sisällöllisistä teemoista sekä henkilökohtaiseen johtamisotteeseen liittyvästä valmentautumisesta. Tämä omaan poliittiseen johtamisrooliin liittyvä henkilöjohtainen valmentautuminen on läpäisevä teema koko koulutusohjelman tapaamisissa ja jaksoissa. Koulutuksen puitteissa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä toteutetaan oma toimintatyylianalyysi, joka käydään läpi kuntasektorin toimintalogiikan tuntevan kokeneen valmentajan kanssa. Erittäin tärkeä osa koulutusohjelmaa on myös vertaistuen saaminen ja antaminen vastaavissa tehtävissä toimivilta kollegoilta.

Koulutusohjelman yhteydessä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman hyväksytysti laatineille osallistujille myönnetään Kuntaliiton KPJ-sertifikaatti, joka on samalla julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia puheenjohtajan vaativissa tehtävissä. Sertifioiduille puheejohtajille järjestetään vuosittain yhteinen tapaamisnen kaikille Suomen kuntapuheenjohtajille suunntatun Kuntapuheenjohtajapäivien yhteydessä.

KPJ-koulutusohjelman valmentajina ja alustajina ovat Suomen parhaat asiantuntijat kuntajohtamisen ja -hallinnon alalta. Alustajina käytetään myös monialaisesti yritysmaailman sekä tiedeyhteidsön edustajia. KPJ on toimivien puheenjohtajien, Suomen Kuntaliiton, FCG Finnish Consulting Groupin sekä Kevan kumppanuutena kehitetty johtamiskoulutus kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille.

 Tausta ja tarve Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutukselle

 • Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien toiminta on kriittistä kunnan johtamisen ja päätöksentekokyvyn kannalta

 • Kunnan päätöksentekokyvystä suuri osa on riippuvainen puheenjohtajien toimintaedellytyksistä, rahkeista ja jaksamisesta: he ovat linkki poliittisen koneiston ja ylimmän viranhaltijajohdon välillä

 • Puheenjohtajien tehtävät monimutkaistuvat: puheen johtamisesta ja kokoustekniikasta poliittisten prosessien johtajaksi

 • Kunnan ulkosuhteiden hoito monimutkaistuu ja monimuotoistuu (kuntalaiset, media, valtio)

 • Jatkuva muutos ja pyörteinen toimintaympäristö

 • Puheenjohtajien ajankäyttö lisääntyy voimakkaasti ja ylittää monissa kunnissa reilusti osa-aikatyön tuntimäärän

 • Johtamisosaaminen on hankittu perinteisesti pitkän ja kivisen tien ja/tai siviiliammatin kautta

 • Puheenjohtajien toimintaedellytyksiä ja profiilia on tärkää nostaa

 • Kuntien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien johtamisosaamisen ja toimintaedellytysten kehittäminen on suuri kansallinen kysymys myös laajasti hyvinvointivaltion ja paikallishallinnon kehittymisessä tulevina vuosina.