Tulkintoja ja ohjeita

Kunnan järjestämää jätteenkuljetusta koskeva urakkasopimuksen malli

Jätteenkuljetukset on järjestetty perinteisesti yleisimmin sopimusperusteisina, mutta viime vuosina niiden järjestäminen kunnan järjestämänä on huomattavasti lisääntynyt. Niissäkin kunnissa, joissa on pääasiassa sopimusperusteista jätteenkuljetusta, on kunnan järjestämänä/kilpailuttamana ryhdytty järjestämään alueellisten keräyspisteiden tyhjennyksiä ja esimerkiksi biojätteen kuljetusta.

Kuljetusjärjestelmää on vaihdettu sopimusperusteisesta kunnan järjestämään useissa kunnissa.

Koska useissa jätteiden kuljetusurakoista laadituissa sopimuksissa on todettu olleen puutteita ja koska palveluhankintamenettely on oleellisesti muuttunut viime vuosina, on nähty tarpeelliseksi listata asioita, jotka urakkaa valmisteltaessa ja siitä sovittaessa on syytä ottaa huomioon.

Kunnan järjestämää jätteenkuljetusta koskeva urakkasopimusmalli on laadittu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n alueellaan käyttämän sopimuksen pohjalta ja siitä on useissa eri vaiheissa pyydetty erikokoisten kuntien ja alueellisten jätehuoltoyhtiöiden edustajien sekä muiden asiantuntijoiden kommentteja. Vaikka sopimusmalli soveltuukin erityisesti suurehkojen kuntien käyttöön, on se käyttökelpoinen myös pienehköissä kunnissa.

Sopimusmallia on valmisteltu työryhmässä, johon ovat kuuluneet Kuntaliiton edustajina johtava lakimies Jukka Kero ja ympäristöinsinööri, Seija Paajanen, Yleisen teollisuusliiton edustajana asiamies Pertti Koskelainen, WM Ympäristöopalvelujen edustajana aluejohtaja Ulf Strömsholm ja Säkkivälineen edustajana varatuomari Jorma Mikkonen.

Varsinaisen sopimusrungon ja hankintamenettelyä ja tarjouspyyntöä koskevien asioiden lisäksi on ohjeeksi laadittu tekstejä myös kunnan kuljetuksen järjestämisvelvollisuudesta ja laskuttamiseen liittyvistä asioista.

tags
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka