Kuntien ja kuntayhtymien toiminta

Kunnat ovat vahvoja yhteiskunnallisia vaikuttajia ja niiden tehtäväkenttä on eurooppalaisittain poikkeuksellisen laaja. Kunnat vastaavat n. 2/3 osasta julkisista palveluista ja valtio 1/3 osasta.

Palvelussuhteessa kuntiin ja kuntayhtymiin on noin 429 000 henkilöä ja lisäksi niiden hallitsemissa yhtiöissä ja muissa yhteisöissä on n. 20 000 henkilöä. Tietoa kuntien henkilöstöstä sekä muun muassa palkoista löytyy KT Kuntatyönantajien sivuilta.

Kuntien tehtävät ovat monipuoliset. Kunnat järjestävät kansalaisten peruspalvelut, joista tärkeimmät liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja sivistystoimeen sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin. Kuntien menestystekijöitä ovat hyvin hoidettu seudullinen yhteistyö ja menestyksekäs elinkeinopolitiikka.

Kunnallishallinnossa asioita valmistellaan avoimesti, mikä takaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa. Kuntien päättäjät valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaaleissa.

Lakisääteisiä kaikki kunnat kattavia kuntayhtymiä on kolmenlaisia: sairaanhoitopiirit (20 kpl), erityishuoltopiirit (16 kpl) ja maakuntien liitot (18 kpl). Lisäksi kunnilla on lukuisa joukko vapaaehtoisia  kuntayhtymiä niin, että yhteensä niissä on henkilöstöä n. 100 000. Kuntayhtymien osuus kuntien menoista on n. 25 %. Kuntayhtymien ylin päätöksentekoelin on myös valtuusto, jonka jäsenet ovat pääasiassa jäsenkuntien nimeämiä kunnanvaltuutettuja.

Kuntien toiminnan esittelydiat ovat työn alla.

Kuntien yhteystiedot ja vaakunat

Kuntaliitto tarjoaa kuntien, sairaanhoitopiirien, maakuntaliittojen sekä muiden tärkeimpien kuntayhtymien yhteystiedot.

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää