Avoin lista

Kuntademokratiaverkosto-sähköpostilista

Kuntademokratiaverkosto

Listan osoite: kuntademokratiaverkosto-l (at) listserv.kuntaliitto.fi

Kuntademokratiaverkosto kehittää ja vahvistaa kuntademokratiaa sekä tarjoaa väylän eri toimijoiden vertaisoppimiselle. Verkoston postituslistalle ovat tervetulleita kaikki kuntien, valtionhallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijat. Sähköpostilista toimii verkoston yhtenä tiedottamisen kanavana.

Lisätietoja verkostosta: www.kuntaliitto.fi/kuntademokratiaverkosto

Tiedusteluihin vastaavat Päivi Kurikka ja Sirkka-Liisa Piipponen.