Kunta.fi - Taustaa

Mistä kaikki alkoi ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu?

Yhteistyön alkusysäys oli, kun Turun kaupunki avasi turku.fi -verkkopalvelunsa avoimena lähdekoodina alkuvuodesta 2017. Turun avaama verkkopalvelun lähdekoodi pohjautuu Drupal-alustaan, joka on niin ikään avointa lähdekoodia. Turun avaus herätti heti kiinnostusta ja loi samalla tarpeen avoimen kehityksen hallinalle. Kuntaliitto koettiin neutraaliksi osapuoleksi koordinoimaan avoimen kehityksen hallintaa esim. versionhallinta.

Alkuvaiheessa 2017 aikana kerättiin kuntien odotuksia ja toiveita yhteistyön käynnistämiseksi, sekä muodostetiin tavoitetilaa siitä, mitä kunta.fi yhteistyö tarkoittaa käytännössä.

Kunta.fi konseptia viedään nyt eteenpäin 2018-2019 vuosien ajan osana Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia jonka suunnittelua tehtiin syksystä 2017 lähtien. Osana tätä työtä rakennetaan toimintamallia, jossa ratkaistaan kuntien yhteisen tuotteen hallintaan liittyviä kysymyksiä, kuten kuinka lähdekoodia hallitaan, kehitetään, parannellaan ja kuinka kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan. 

Tavoitteena on nyt rakentaa Kunta.fi toimintamalli, josta on toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä sitä hyödyntäville kunnille, ja jonka koordinoiminen on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Kyseessä on uusi toimintamalli Kuntaliitolle, joten kehittämisideoita ja palautetta toiminnasta kerätään koko ajan.