Suomi, jonka haluamme 2050

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Kestävän kehityksen toimikunta päätti perinteisen strategianKeke_tunnus sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Sitoumus hyväksyttiin joulukuussa 2013. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa tähdätään pitkälle tulevaisuuteen. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista, joilla mahdollistetaan hyvä elämä nyt ja tuleville sukupolville. Sitoumuksen tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen politiikan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä vastata YK:n kestävän kehityksen 20-vuotiskonferenssin (Rio+20) -loppuasiakirjassa kansallisille hallituksille annettuun sitoumus- ja toimeenpanohaasteeseen.

Tavoitteisiin toimenpidesitoumuksilla

Yhteiskunnan eri toimijat voivat muotoilla ja antaa omat toimenpidesitoumuksensa yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.  

Toimenpidesitoumuksia voivat antaa kaikki yhteiskunnalliset toimijat, kuten yritykset ja muut organisaatiot, yhteisöt ja järjestöt sekä yksityishenkilöt. Toimenpidesitoumuksen voi antaa sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa. Siellä voi myös tarkastella kaikkia jo annettuja sitoumuksia. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä.

Kuntaliitto on lähtenyt mukaan omalla toimenpidesitoumuksellaan ja haastaa kaikki kunnat osallistumaan ja antamaan omat sitoumuksensa.

Kuntaliiton toimenpidesitoumus

Kuntaliiton kestävän kehityksen sitoumus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa Kuntaliitto sitoutuu kannustamaan ja tukemaan kuntia omien kestävän kehitysten sitoumusten laatimisessa. Toisessa osassa Kuntaliitto sitoutuu vähentämään omassa toiminnassaan materiaalin kulutusta ja hiilidioksidi- sekä muita päästöjä kahdeksan eri toimenpiteen keinoin.

Kuntien toimenpidesitoumukset -sivulle on koottu esimerkkejä mukaan lähteneistä kunnista ja ehdotuksia sitoumusten aiheiksi.

Valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta ja sitoumus2050.fi-verkkopalvelusta löytyy kattavasti lisätietoa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta.Kuntien sitoumukset voivat muodostua esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, julkisiin hankintoihin tai ympäristökasvatukseen liittyvistä toimenpiteistä. Sitoumus voi olla pieni tai suuri, kampanjaluonteinen teko tai pidemmän aikavälin muutos. Sitoumus2050.fi-sivustolta löydät myös esimerkkejä jo mukaan lähteneiden kuntien toimenpidesitoumuksista.

Lisätietoa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!