THL: Tulotason vaikutus lääkäripalvelujen käyttöön vähentynyt

Suurituloiset käyttävät avoterveydenhuollon palveluja enemmän kuin pienituloiset, kun palvelujen tarve eli sairastavuus otetaan huomioon. Tulojen vaikutus lääkäripalvelujen käyttöön on THL:n tieojen mukaan kuitenkin  jonkin verran vähentynyt.

Vaikka sairaalapalvelujen käyttö jakautuu samansuuntaisesti kuin sairastavuus, hoidon sisällössä on kuitenkin tuloryhmittäisiä eroja, todetaan THL:n katsauksessa.

– Palvelujärjestelmää kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden lisäksi myös niiden kohdentumiseen, katsotaan katsauksen johtopäätöksissä.

Erot avoterveydenhuollon palvelujen käytössä muodostuvat pääosin yksityislääkäripalvelujen ja työterveyspalvelujen käytön eroista, käy ilmi THL:n uudesta katsauksesta, jossa tarkastellaan sosioekonomisia eroja somaattisten terveyspalvelujen saatavuudessa parin viime vuosikymmen aikana.

Sote-uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin kuului terveyserojen poistaminen. Työterveyshuolto on rajattu sote-uudistuksen ulkopuolelle.

THL:n mukaan terveyspalvelujen tarpeenmukaisen ja tasa-arvoisen käytön tavoite ei vieläkään kaikilta osin toteudu Suomessa. Vaikka asia on viime vuosien aikana edistynyt, palvelujen saatavuudessa ja sisällössä on vielä kehitettävää.

Asiasta lisää täällä.

 

The post THL: Tulotason vaikutus lääkäripalvelujen käyttöön vähentynyt appeared first on Kuntalehti.

terveysasema sote