Julkiset hankinnat

Kuntaliiton intranet-tarjouspyyntö: kysymykset ja vastaukset

Kuntaliiton intranet ja O365 -tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset - sekä vastaukset kysymyksiin - esitetään tällä sivulla.

 

Kysymys: Mikä on nykyinen intranet-järjestelmä? Onko uutisten hakemiseen rajapintaa ja tarkempaa kuvausta? Kuinka paljon migroitavia uutisia on? Jos nykyinen ympäristö on SharePoint niin onko teillä olemassa ShareGate-lisenssiä jolla siirto voitaisiin tehdä?

Vastaus: Drupal 8 -pohjainen avoimen lähdekoodin ratkaisu. Migroitaviksi uutisiksi riittää alle 100 tuoreinta. Nykyinen ympäristö ei ole SharePoint-alustalla.

 

Kysymys: Onko olemassa testitenanttia, jossa muutokset voidaan testate ja todentaa ennen tuotantoasennusta?

Vastaus: Tällä hetkellä käytössämme ei ole O365-testiympäristöä. Mikäli tarvetta testiympäristölle on, voidaan käyttöönotosta sopia erikseen.

 

Kysymys: Koska tarjottava ratkaisu tulee tehdä lähtökohtaisesti pohjautuen O365 alustan vakio-ominaisuuksilla niin eikö tämä vaatimus kohdistu nimenomaan O365 alustaan? Eikö mahdolliset muutokset ratkaisuun tietosuojalainsäädännön muutoksista jatkossa pitäisi hoitaa muutoshallinnan kautta ylläpitovaiheessa?

Vastaus: Tarjottavan tuotteen tulee täyttää tarjoushetkellä voimassa olevat kansallisen EU-tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Järjestelmän ylläpito on hankinnan optiona.

 

Kysymys: Ratkaisun huollon, ylläpidon ja uusien versiopäivityksien tulee kuulua hintaan. Onko mahdollista rajata tätä kohtaa esim. sopimuksen takuuvaiheen mittaiseksi? Tämä on hankala vaatimus ja vaikuttaa ikuiselta takuulta ilman hintaa kun ylläpitopalvelua ei ole tarjouspyynnössä pyydetty hinnoittelemaan – voisiko vaatimusta tarkentaa?

Vastaus: Tarjouspyynnössä on hankintaan sisältyvistä optioista seuraavasti: ”Hankinta pitää sisällään option ylläpidon hankinnasta järjestelmälle toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena. Hankintaan liittyy mahdollisuus intranetin kehittämiseen ja toimintaan liittyvien lisätöiden hankinnasta sekä mahdollisten lisämoduulien hankinnasta. Tilaaja päättää optioiden käytöstä erikseen.” Ylläpito määritellään tarkemmin tilaajan ja tuottajan välillä, jos tilaaja sopimuskaudella päättää ottaa käyttöön hankintaan sisältyvän option ylläpidosta.

 

Kysymys: Koskeeko EU:n saavutettavuusdirektiivi Kuntaliiton Office 365 -intranetratkaisua? Jollei, niin mitkä ovat palvelun saavutettavuusvaatimukset?

Vastaus: Lähdemme liikkeelle olemassa olevasta tuotteesta ja sen saavutettavuudesta. Mahdollisissa visuaalisissa ja toiminnallisissa räätälöinneissä saavutettavuus tulee huomioida suunnitteluvaiheessa.

 

Kysymys: Onko uuden intranetratkaisun suunnitteluvaiheessa vanhan intranetpalvelun web-analytiikkadata käytettävissä? Mikäli on, niin missä muodossa?

Vastaus: Vanhan intranetin web-analytiikka on tarvittaessa hyödynnettävissä Google Analyticsin kautta.

 

Kysymys: Milloin tarjousvaiheen testitilaisuudet järjestetään?

Vastaus: Sopivat ajankohdat sovitaan tarjouksen jättäneiden tahojen kanssa.

 

Kysymys: Vaatimusmääritykset rivi 22: RSS-syötteet. Koskeeko vaatimus vain internetistä julkisesti saatavilla olevia RSS-syötteitä? 

Vastaus: Käyttämämme RSS-syöte on organisaatiollemme ID-tunnisteella räätälöity.

 

Kysymys: Vaatimusmääritykset rivi 33: Ratkaisun tulee toimia yhtä aikaa muiden Kuntaliiton käytössä olevien sovellusten kanssa haittaamatta näiden toimintaa. Onko tällä hetkellä sellaista tilannetta? Mitä muut sovellukset ovat?

Vastaus: Ei ole. 0365-sovellusten lisäksi muita sovelluksia ei ole käytössä.

 

Kysymys: Tarjouspyyntö sivu 5: Hinnan pisteytys. Onko kaavassa virhe? (Halvin hinta/tarjottu hinta*30, mutta painoarvona on kuitenkin taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa 20.) 

Vastaus: Sarakkeen mukaisesti hinnan painoarvo kokonaisuudesta on 20.