Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit 2021

Ehdokasasettelulomakkeet

Valtuuskunnan vaalia varten ehdokkaat asetetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät hyväksyvät vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia varten.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa voivat antaa ehdokaslistan:

  • Rekisteröity puolue, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa.
  • Sitoutumattomien valtakunnallinen yhdistys, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnan valtuustossa.
  • Vaalipiirin kolme kuntaa (Ei sovelleta Helsingin vaalipiirissä).

Ehdokaslistalomakkeet, joita vaalilautakunta toivoo käytettävän löytyvät tämän sivun alareunasta (liitteet osiosta).

Ehdokaslistat ja yhteyshenkilön saama valtuutus tulee toimittaa vaalilautakunnalle osoitteeseen vaalilautakunta@kuntaliitto.fi viimeistään keskiviikkona 8.9.2021 ennen klo 10. Määräajan jälkeen saapuva ehdokaslista jätetään tutkimatta, mikä tarkoittaa, että ehdokaslista ei ole mukana vaaleissa.

Tietosuojaseloste Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien ehdokasrekisteristä löytyy täältä.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • päätöksenteko ja muutoksenhaku
  • julkisuus ja tietosuoja
  • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta