Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Usein kysytyt kysymykset

 

 1. Kuka päättää kunnan edustajista Kuntapäivä-kokoukseen?
  Kunnanhallitus päättää kunnan edustajista.
   
 2. Mistä äänestyksen pohjana käytetty asukasluku on saatu?
  Kuntaliitto käyttää väestötietojärjestelmän (ei Tilastokeskuksen) tiedot kunnan asukasluvusta per 30.11.2020.
   
 3. Mikä on äänestystapa vaaleissa?
  Kuntaliiton valtuuskunnan vaali on suljettu suhteellinen listavaali.
   
 4. Onko ehdokkaana oleva kunnanhallituksen jäsen esteellinen äänestämään vaaleissa?
  Ehdokkaana oleva kunnanhallituksen jäsen ei ole äänestyksessä esteellinen. Asiassa on kysymys yhdistyksen jäsenäänestyksestä, johon yhdistyslakia sovelletaan.
   
 5. Onko hallituksen päätös muutoksenhakukelpoinen?
  Päätökseen liitetään muutoksenhakukielto. Päätös on valmistelua ja muutoksenhakukelpoiset päätökset syntyvät Kuntaliitossa yhdistyslain nojalla.
   
 6. Mihin kokonaislukuun ehdokaslistan saama äänimäärä pyöristetään?
  Luottamushenkilöllä on yksi ääni, jonka hän antaa jollekin ehdokaslistalle. Ehdokaslistojen luottamushenkilöitä saamat äänimäärät ovat kokonaislukuja. Näistä luvuista lasketaan ehdokaslistan lopulliset äänimäärät kunnan asukasluvun ja luottamushenkilöiden määrän mukaan, ja vasta tämä lopullinen äänimäärä pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaan. Jos ensimmäinen desimaali on 1–4, pyöristetään alempaan kokonaislukuun, jos 5–9, pyöristetään ylempään kokonaislukuun.
   
 7. Mitä tietoja syötetään äänestysjärjestelmään?
  Äänestysjärjestelmään syötetään asukasluvun ja valtuutettujen lukumäärän mukaan lasketut ehdokaslistojen äänimäärät sekä mahdolliset hylätyt ja tyhjät äänimäärät.
tags