Sote- ja maakuntauudistus

Muutostuki

Muutostukileimat

Mitä on Kuntaliiton muutostuki?

Suora, henkilökohtainen neuvonta: Kysy, me vastaamme

Kuntaliitto tukee kuntia, kuntayhtymiä, alueita sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta suunnittelevia projektiorganisaatioita palvelurakennemuutoksen suunnittelu-, selvitys-, valmistelu- sekä toimeenpanovaiheessa.

Tukipyyntöjä ja kysymyksiä voi lähettää palveluosoitteeseen
muutostuki@kuntaliitto.fi

Kysymys–vastauspareista kootaan näille sivuille tietopankkia. Palvelun tarjoavat Kuntaliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Työkalut, oppaat ja ohjeet uudistuksen läpiviemiseksi: Miten uudistus toteutetaan?

Huom. Perustuslakivaliokunta antoi 29.6.2017 lausunnon, jossa se edellytti muutoksia eduskunnan käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin. Muutoksista johtuen uudistuksen täytäntöönpano on lykkääntymässä vuodella. Kuntaliiton sivut, oppaat ja muut muutostukiaineistot päivitetään uuden aikataulun mukaisiksi syksyn 2017 aikana.

Kunnasta maakuntaan: verkko-opas siirtymävaiheen järjestelyistä. Oppaan tarkoituksena on luoda kokonaiskuva asioista, joita kuntien on tarkoituksenmukaista ennakoida ja joihin on perustelua valmistautua jo siirtymävaiheen aikana

Alueuudistus.fi: Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta 2017–2019

Arjen pelastajat: opas asiakas- ja käyttäjälähtöiseen lähipalvelujen kehittämiseen yhdessä asukkaiden kanssa

Jakoavain: työkalu, joka auttaa kuntia arvioimaan maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntien tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen eriin vuonna 2019

ICT-hankinnat ja -sopimukset -ohje (alueuudistus.fi-sivustolla, tehty osana VM:n vetämää sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaa)

Kaksikielisten kuntien kielimanuaali

Kunnan tehtävät: mitä kunta tekee sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Kuntien jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen yhtenäiset perusteet ja työkalut

Kuntien ympäristönsuojelu – mukana muutoksissa (artikkeli)

Kuulethan sie minnuu: opas asukkaiden osallistamiseen valmisteluvaiheessa

Maakunnan väliaikaisen valmisteluelimen päätöksenteko- ja hallintomenettely: työjärjestys huhtikuun 2017 tilanteen mukaisesti

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite: tukea maakuntakonsernien johtamisrakenteisiin

Maakuntien ICT-muutosskenaariot -raportti (versio 1.0)

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa: kehittämisaloite opiskeluhuollon toteuttamismahdollisuuksista sote- ja maakuntauudistuksessa

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa -opas

Rajapinnoilta yhdyspintoihin: kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

Sopimusopas nro 1: Sopimusten siirto sote- ja maakuntauudistuksessa

Tule tekemään tulevaisuuden kuntaa

Tulevaisuuden kunnan ja ympäristöterveyden yhdyspintoja (artikkeli)

Ks. myös KT Kuntatyönantajien selvitys: Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi

Tulossa mm.

 • Yhdyspintoihin liittyvät sopimusmallit mukaan lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Ennakointityökalu

 

Tilannekuvat ja tutkimustieto: Seuraa ajankohtaisinta tilannetta ja tutkittua tietoa

Kuntaliitto julkaisee kuukausittain ilmestyvää Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsausta. Tähän mennessä ilmestyneet sähköiset kirjeet:

7/20176/20175/20174/2017 | 3/2017 | 2/2017 | 1/2017 

Voit tilata ajankohtaistiedotteen lähettämällä pyynnön muutostuen palveluosoitteeseen. Mainitse tilauksessa nimesi, sähköpostiosoitteesi, organisaatiosi ja tittelisi. Tietoja käytetään vain Muutoksen tilannekuva -ajankohtaiskatsauksen postitukseen.​ Halutessasi voit erota jakelulistalta lähettämällä pyynnön samaan palveluosoitteeseen.

Uudistusten reaaliaikainen arviointitutkimus (REA) seuraa sote- ja maakuntauudistuksen sekä tulevaisuuden kunnan valmistelua 40 tutkimuskunnan näkökulmasta. REA on osa ARTTU2-tutkimusohjelmaa, ja se jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

REA-julkaisuja:

Mitä sote- ja maakuntauudistus merkitsee kunnille?

Kelluvat kunnat: sote- ja maakuntauudistus laittoi kunnat kellumaan

Sote- ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus

 

Koulutus, tapahtumat ja verkostot: Osallistu ja tule mukaan kehittämään yhdessä

Kuntaliitto edistää sote- ja maakuntavalmistelijoiden keskinäistä verkostoitumista. Verkostoitumisen tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua kuntien, alueiden ja valtion välillä. Esimerkkejä verkostoista:

 • Maakuntajohtajien verkosto
 • Muutosjohtajien verkosto
 • Maakuntaviestijöiden verkosto
 • Maakuntadigi-valmistelijoiden verkosto
 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Pelastusjohtajien verkosto
 • Maakuntien liittojen ja elyjen yhteistyö

Kuntaliitto järjestää myös alueellisia ja kansallisia seminaareja uudistusta valmisteleville henkilöille. Katso koulutukset ja muut tapahtumat automaattisesti päivittyvästä listauksesta alta.

 

Edunvalvonta: Vaikuttamista kuntien ja maakuntien parhaaksi

Kuntaliitto käy eduskunnan eri valiokunnissa kuultavana sote- ja maakuntalakipaketteihin liittyen. Kuntaliiton verkkosivuilla on kooste liiton valiokuntalausunnoista sekä Linjoilla-videoblogisarja, jossa liiton asiantuntijat kertovat työstään.

Kuntaliitto selvittää vuonna 2017 kunnille ja maakunnille yhteisen edunvalvontajärjestön perustamista.

Uusimmat edunvalvonnan tiedotteet ja lausunnot löydät alta automaattisesti päivittyvästä listauksesta.

tags
Kuntaliiton muutostukioppaiden kuvituskuva

Kunnasta maakuntaan

Kuntaliiton oppaat siirtymävaiheen järjestelyihin.
narrow
Sote- ja maakuntauudistuksen sivujen kuva

Sote- ja maakuntauudistus

Kuntaliiton sivut sote- ja maakuntauudistuksesta.
narrow
Palvelusähköposti muutostuki

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
muutostuki
muutostuki@kuntaliitto.fi

Yhteystiedot
Vastuualueet
 • Palvelusähköposti muutostuki Kuntaliitto palvelee kuntia ja alueita sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme. muutostuki@kuntaliitto.fi
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Palvelusähköpostit

Etunimi
Lauri
Sukunimi
Lamminmäki
Yhteysjohtaja

Yhteystiedot
Vastuualueet
 • Tukea kuntia sote- ja maakuntauudistuksessa sekä vastata Kuntaliiton asiakkuustyön kehittämisestä ja koordinoinnista.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Toimiston johto
Antti Kuopila

Etunimi
Antti
Sukunimi
Kuopila
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2754
Kännykkä
+358 50 345 2390
Vastuualueet
 • Sote-muutostuki
 • Kuntien ja itsehallintoalueiden väliset rajapintapalvelut ja neuvottelumenettely -projekti
 • Kuntien välinen yhteistyö
 • Kunta- ja palvelurakenteet
 • Vaikuttavat lähipalvelut -projekti
 • tilaaja-tuottaja -toimintatapa
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Kuntamuutostiimi
Johanna Viita

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2521
Vastuualueet
 • Maakuntien edunvalvonta
 • maakuntajohtajien kuukausikokoukset
 • maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot