Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Tietosuojaseloste: Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien ehdokasrekisteri

Tietosuojaselosteen laatismispäivä on 15.4.2021.

 

1    
Rekisterin pitäjä   Nimi (y-tunnus)
    Suomen Kuntaliitto ry (0926151-4)
     
    Osoite
    Toinen Linja 14, 00530 Helsinki / PL 200, 00101 Helsinki
     
    Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
     
2    
Yhteyshenkilö    Nimi
rekisteriä   Johtava lakimies Ida Sulin
koskevissa    
asioissa   Osoite
    Toinen Linja 14, 00530 Helsinki
     
    Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
    vaalilautakunta@kuntaliitto.fi
     
3    
Tietosuojavastaava   Nimi
rekisteriä   Juha Aartoaho
koskevissa    
asioissa    Yhteystiedot
    tietosuojavastaava@kuntaliitto.fi
     
4    
Rekisterin nimi   Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien ehdokasrekisteri
       
5    
Rekisteröityjen    Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien ehdokkaat
ryhmät    
     
     
6    
Henkilötietojen käsittelyn   Henkilötietoja käsitellään Kuntaliiton valtuuskunnan vaaleissa ehdolla olevien henkilöiden esittelyyn ja vaalien toimittamiseen.
tarkoitus ja lainmukaisuus   Ehdokkaiden tiedot julkaistaan Kuntaliiton verkkosivuilla vaalien tuloksen vahvistamiseen saakka.
     
    Rekisterin oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen Yhdistyslain 17 § mukaisesti ja Kuntaliiton säännöt.
     
7    
Rekisterin   Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja ehdokkaista:
tietosisältö   * Nimi
ja suunniteltu   * Puolue
säilytysaika   * Arvo, ammatti tai toimi
    * Kotikunta
    * Järjestysnumero
     
    Rekisterissä ylläpidetään myös tietoa ehdokaslistan yhteyshenkilön nimestä. 
     
    Ehdokaslistojen yhdistelmät säilytetään 2 vuotta.
     
    Vaalilautakunnan ja vaalipiirikohtaisten kuntapäivien pöytäkirjat liitteineen arkistoidaan pysyvästi tutkimus- ja tilastointikäyttöön.
     
8    
Säännönmukaiset tietolähteet   Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, yhteyshenkilöltä sekä rekiseröidyn puolueelta tai Sitoutumattomien yhdistykseltä.
     
     
9    
Henkilötietojen   Henkilötietoja käsittelevät Kuntaliiton vaalilautakunta ja vaalilautakunnan
vastaanottajat   sihteeristön jäsenet.
ja luovutukset    
    Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
     
10    
Tietojen siirto EU:n   Rekisterin tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella. 
tai ETA:n ulkopuolelle   Ehdokkaiden tiedot nähtävissä Kuntaliitto.fi-sivuston kautta EU:n ja ETA:n
    ulkopuolella vaalien tuloksen vahvistamiseen asti.
     
11    
Rekisterin   A Manuaalinen aineisto
suojauksen    
periaatteet   B Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
     
    Henkilötietoihin on pääsy vain siihen oikeutetuilla työntekijöillämme henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
     
    Tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin toimenpitein sisältäen säännölliset käyttöjärjestelmä- ja sovelluspäivitykset,
    salatut yhteydet ympäristöön ja turvallisen verkkoympäristön.
     
12    
Tarkastusoikeus   Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa.
     
     
13    
Oikeus vaatia   Henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista.
tiedon korjaamista    
     
     
14    
Muut   Henkilö voi pyytää tietonsa poistettavaksi.
henkilötietojen    
käsittelyyn liittyvät oikeudet   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös 
    oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään tietonsa järjestelmästä toiseen.
     
    Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
     
    Rekisterinpitäjä arvioi yllä olevien pyyntöjen toteutusmahdollisuuden jokaisen pyynnön osalta erikseen.
     
    Rekisteröidylle toimitetaan tarvittavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tai kun henkilötietoja ei ole saatu suoraan rekisteröidyltä.
     
    Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia.
     
    Rekisterissä ei ole käytössä automaattista päätöksentekoa kuten esim. profilointia.

 

tags