Palvelumme kunnille

Kehittämis- ja innovaatiopalvelut

Tuemme koko kunta-alan uudistumista. Tunnistamme kuntakentän haasteita ja etsimme niihin vaikuttavia ratkaisuja yhdessä kuntien kanssa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme tehtävänä on edistää kuntien ja koko kunta-alan uudistumista. Luomme edellytyksiä kuntien kestävälle ja tulokselliselle uudistumiselle. Tuemme kuntien pyrkimystä ja toimintaa niiden elinvoimaisuuden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Verkostomallinen toimintamalli on TKI-toimintamme ytimessä. Haluamme näin luoda tilaa erilaisille näkemyksille sekä tietoa ja kokemusta arvostavalle yhteistyölle ja vuoropuhelulle.

Kehittämis- ja innovaatiopalveluitamme kunnille ovat

 • Ilmiö- ja haastelähtöinen yhteiskehittäminen ja kehitysalustat,
 • kuntien yhteiset verkostoprojektit
 • kumppanuusprojektit sekä
 • kunta-alan tutkimus- ja selvitysprojektit.

Yhteiskehittäminen ja kehittämisen alustat

Lisätietoa yhteiskehittämisen palveluistamme ja kehittämisalustoistamme on koottuna täällä.

Tutkimustoiminta

Tutustu tarkemmin myös tutkimustoimintaamme tästä.

Innovaatiopalvelut

Innovaatiopalvelumme tarjoavat tukea kuntien innovaatiotoimintaan, uuden ajattelun generointiin sekä uusien ratkaisujen kehittämiseen ja arviointiin.

Lisää tietoa kuntien uudistumisen tueksi voit saada täältä.

Tutustu myös kaikille avoin yhteisen kehittämisen ja ideoinnin ympäristöön, Innokylään,  sekä Kuntaliiton kehittämisideoiden ja kohteiden testausalustaan ja malliin, Kokeiluihin ja uusimpiin Kunta-valtio -jalostamoihin ja Työllisyyskokeiluihin.

Ennakointi

Teemme missiomme mukaisesti kuntien ja maakuntien kanssa kestävää tulevaisuutta. Tuemme kuntia ja maakuntia muutoksen hallinnassa ja edistämme kuntien ennakointiosaamista ja kykyä suuntautua tulevaan. Lisää tietoa tuestamme kuntien ennakointiosaamisen, toiminnan ja kyvykkyyden kehittämiseksi löydät täältä.

Johdon valmennusohjelmat

Kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden, toimialajohtajien, esimiesten ja keskijohdon kehittymistä tukevat, pääsääntöisesti sertifikaattiin johtavat valmennusohjelmat ovat osa kehittämis- ja innovaatiopalveluitamme.

Toteutamme näitä yhteistyössä konsernin ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Valmennusohjelmiamme ovat mm.

 • Kuntapuheenjohtajien valmennus, KPJ
 • Kuntajohdon valmennus, KJ
 • Esimiesten ja keskijohdon valmennus, EKJ 
 • Sivistystoimen huippujohtajaohjelma
 • Ilmastojohtamisen valmennus, ILMAVA
Tiina Rinne

Tiina Rinne

Kehittämisasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI
+358 9 771 2505, +358 50 643 92
Vastuualueet
 • Kuntaliiton kehitystoiminta
 • kuntakehitystoiminnan koordinointi
 • projektijohtaminen ja projektisalkunhallinta