Svenska gruppen

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta.

Ryhmä toimii Kuntaliiton ruotsinkielisten asioiden asiantuntijaelimenä ja arvioi liiton päättävissä elimissä käsiteltävien asioiden kielelliset vaikutukset.

Ryhmä vastaa myös Ahvenanmaan kunnille tarjottavista palveluista. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita Kuntaliiton eri yksiköistä.

Ryhmän kokoonpano:

  • Ruotsin-kielisten asioiden yksikkö: Linda Grönqvist, vt. johtaja
  • Elinvoima ja talous -yksikkö: Benjamin Strandberg, asiantuntija
  • Strategia-yksikkö: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Mikko Malmgren, projektipäällikkö (digitalisaatio) ja Laura Lyly, erityisasiantuntija (digitalisaatio)
  • Sote-yksikkö: Annika Korpela, lakimies
  • Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö: Minna Lindberg, erityisasiantuntija (ruotsinkielinen opetus)
  • Lakiyksikkö: Ida Sulin, johtaa lakimies
  • KT Kuntatyönantajat: Canelia Wessman, työmarkkina-asiamies 
tags