Kuntaliitto vaikuttaa

Kuntaliiton johtoa

Kuntaliitto on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kuntien edunvalvoja. Kuntakenttä eriytyy yhä vahvemmin ja siksi kohtaamme ja kuulemme omistajiamme - kuntia ja kaupunkeja - entistä enemmän erilaisissa kuntatyyppiverkostoissa. Ennakoimme jatkuvasti kuntien ja kaupunkien muuttuvaa toimintaympäristöä sekä tuotamme uutta tietoa kuntakenttää koskevista ajankohtaisista asioista. Kehitämme kunta-alan toimintaedellytyksiä myös vaikuttamalla lainsäädäntövalmisteluun niin kansallisella kuin Euroopan unionin tasolla.  

Kuntaliiton tehtävä on edustaa kuntia kaikessa valtakunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa, jossa käsitellään kuntiin vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä valtion erilaisia talousarviopäätöksiä ja kuntatalousohjelmaa. 

Kuntaliiton edunvalvontatyö koostuu seuraavista elementeistä: 

 • ennakointityö ja toimintaympäristön seuranta  
 • ajankohtainen tietotuotanto ja kehittämistyö
 • kuntavaikutusten tunnistaminen ja arviointi 
 • monimuotoinen vaikuttamistyö eri foorumeilla (mm. lainvalmisteluun osallistuminen, lausuntojen antaminen, vaikuttajatapaamiset, eduskuntakuulemiset, viestintä) 

Kuntaliiton edunvalvonta on pitkäjänteistä ja se perustuu syvään osaamiseen, kokemukseen ja poikkeuksellisen laajoihin verkostoihin. Teemme edunvalvontaa tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa ja ne osallistuvat Kuntaliiton edunvalvontatyöhön esimerkiksi liiton toimielinten, kuntatyyppiverkostojen sekä erilaisten teemaverkostojen kautta. Normaalien, kuntien edunvalvontaa vaativien tehtäviensä ohella Kuntaliitto on nimennyt strategisiksi edunvalvonnan kärkikohteiksi vuodelle 2021 seuraavat kotimaiset ja EU-tasoiset kokonaisuudet. Voit tutustua tavoitteisiimme tarkemmin kunkin teeman kohdalla erikseen.

Kotimaisen edunvalvonnan painopisteet 2021 

 1. Sote-rakenneuudistusta koskeva lainsäädäntö 

 1. MRL-uudistus 

 1. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12)    

 1. Työllisyyden kuntakokeilut ja työllisyyspalveluiden uudelleen organisointi 

 1. Koulutuksen saavutettavuus ja perusopetuksen kestävät rakenteet 

 1. Tulevaisuuden kunta: rahoitus, tehtävät, yhteistyö, rakenteet & eri kokoisten kuntien rooli 

 

EU-tason edunvalvonnan painopisteet 2021 

 1. EU: ohjelmakausi 2021–2027 - elvytys ja uusi kasvu​​ 

 1. EU:n kaupunkipolitiikka - kaupungit elinvoiman edistäjinä ja talouden moottoreina 

 1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal)​ 

 1. Euroopan digitaalinen valmius​ 

 1. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva toimintasuunnitelma 

 

Kuntaliiton antamiin lausuntoihin voit tutustua täällä.  

Timo Reina

Timo Reina

Varatoimitusjohtaja
Johtajisto
Vastuualueet
 • kuntatalousasiat
 • alue- ja elinkeinoasiat sekä EU:n rakennepolitiikka
 • työllisyys ja maahanmuuttoasiat
 • työmarkkina- ja henkilöstöasiat (ml. kehittäminen ja eläkepolitiikka)
 • yhdyskunta-, tekniikka- ja ympäristöasiat
 • kuntakehitys, tuottavuus ja tutkimustoiminta
 • toimitusjohtajan varamies