Svenska gruppen

Asiantuntijaryhmä Svenska gruppen kantaa strategisen vastuun ruotsinkielisistä palveluista ja ruotsinkielisestä edunvalvonnasta.

Ryhmä toimii Kuntaliiton ruotsinkielisten asioiden asiantuntijaelimenä ja arvioi liiton päättävissä elimissä käsiteltävien asioiden kielelliset vaikutukset.

Ryhmä vastaa myös Ahvenanmaan kunnille tarjottavista palveluista. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita Kuntaliiton eri yksiköistä.

Ryhmän kokoonpano:

  • Ida Sulin, johtaja
  • Kuntatalous: Benjamin Strandberg, asiantuntija (kuvassa)
  • Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö
  • KT Kuntatyönantajat: Johanna Karlström, työmarkkinalakimies
  • Alueet ja yhdyskunnat: Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto: Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija
  • Opetus ja kulttuuri: Minna Lindberg, erityisasiantuntija, ruotsinkielinen opetus
tags