Viestintä ja markkinointi

Kunnan avoin viestintä tukee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja kunnan johtamista. Kuntaliitto tukee kuntien viestintää ja markkinointia muun muassa koulutuksella ja oppailla, isännöimällä erilaisia viestinnän verkostoja sekä järjestämällä viestinnän ja markkinoinnin tilaisuuksia.  

Kuntaliiton viestintäyksikkö vastaa Kuntaliiton viestinnästä, markkinoinnista ja osaltaan yhteiskuntasuhteista. Uutishuoneesta löytyy Kuntaliiton tiedotteita, ajankohtaista-uutisia ja bloggauksia. Myös uutiskirjeet ovat hyvä tapa seurata kuntasektorin toimintaa. 

Kuntaliitto ja Kuntaliitto-konserni sosiaalisessa mediassa sivulle on koostettu yhteen Kuntaliitto-konsernin toimijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa.

Kuntaliitto ja Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Finnish Consulting Group järjestävät yhteistyössä viestintäkoulutusta kuntakentän viestintäväelle, asiantuntijoille, johdolle ja luottamushenkilöille. 

Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä. 

Avaa kaikki

Kuntien viestijöiden verkostot

Jaamme yhteistä viestinnän ja markkinoinnin osaamistamme Facebookissa Kuntaviestintä ja -markkinointi -ryhmässä. Ryhmä on kuntien viestintään, verkkoviestintään ja markkinointiin liittyvien aiheiden keskustelualusta. Ryhmä on suljettu ja ylläpitäjä hyväksyy kunta- tai kuntataustaisten organisaatioiden toimijat ryhmään. 

Liittymällä Kuntaviestintä ja -markkinointiverkostoon tulet saamaan markkinointikirjeen muodossa tietoa Kuntaliiton organisoimista viestintä- ja markkinointitapahtumista, kilpailuista sekä muista viestintään ja markkinointiin liittyvistä asioista.

Ajankohtaiset kuntaviestinnän uutiset löydät uutishuoneesta.

Oppaat ja selvitykset

Kuntaliiton tuottamat viestintäoppaat löytyvät Kuntaliiton verkkokaupasta. Tuoreimmat oppaamme ovat:

Kuntaliitto toteuttaa säännöllisesti kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin selvitykset. Tuorein viestintäselvitys on vuodelta 2017 ja markkinointikysely vuodelta 2021.

Olemme myös keränneet kuntien ja kuntayhtymien viestintäohjeita ja selvityksiä.

Verkkoviestinnän tuki

Kuntaliitto koordinoi kuntien ja kuntataustaisten organisaatioiden verkkoviestijöiden verkostoa. Kaksipäiväinen kuntien verkkoviestijöiden tapaaminen järjestetään yhteistyössä vuosittain vaihtuvan isäntäkaupungin kanssa. Lisäksi järjestämme lyhyempiä etätapaamisia.

Kuntaliitto julkaisee vuosittain selvityksen kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytöstä. Tästä pääset aiempiin selvityksiin: 2020, 20192018201720162015 ja 2014.

Viestintäkoulutus

Kuntaliitto ja Kuntaliiton tytäryhtiö FCG Finnish Consulting Group järjestävät yhteistyössä viestintäkoulutusta kuntakentän viestintäväelle, asiantuntijoille, johdolle ja luottamushenkilöille.

FCG:n koulutusohjelmassa on muun muassa Kunnan viestintä -koulutusohjelma, sekä lukuisia viestinnän ja verkkoviestinnän kursseja. Lisäksi tarjolla on tilauskoulutusta esimerkiksi kunnan hyvästä viestintäkäytännöstä ja kriisiviestinnästä.

Jos olet kiinnostunut kuntakohtaisesta viestintäkoulutuksesta, ota yhteyttä Kuntaliiton viestintäyksikköön.

Kuntaliittokonsernin viestintäpalvelut

Kuntaliiton viestintä vastaa Kuntaliiton kokonaisviestinnästä ja samalla tukee kuntien viestinnän kehittämistä. Työmarkkina-asioista tiedottaa Kuntatyönantajien (KT) viestintä, joka vastaa Kuntatyönantaja-lehdestä sekä Kuntatyonantajat.fi-palvelusta.

KL-Kustannus Oy on Kuntaliiton tytäryhtiö, jonka tuottamia palveluita ovat Kuntalehti ja Kuntatekniikka -lehdet, Kunta.tv sekä kuntamarkkinat.

Kuntaliitto konserniin kuuluva ruotsinkielinen Kommuntorget.fi ilmestyy ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Kunnan markkinointi

Kunta tai maakunta on markkinoitavana kokonaisuutena omintakeinen ja monitahoinen. Kuntien ja maakuntien markkinoinnin tavoitteet ovat usein myös moniulotteisemmat kuin hyödykkeitä markkinoivalla liikeyrityksillä. Monet markkinoinnin peruslainalaisuudet koskevat kuitenkin myös kuntamarkkinointia.

Kunnan markkinointi toteuttaa osaltaan kunnan strategiaa ja edellyttää siten huolellista suunnittelua. Markkinointi alkaa yhteisen tahtotilan määrittelystä ja palvelujen tuotekehittelystä. Strategian yhteydessä määritellään kunnan vahvuudet, vetovoimatekijät ja tavoitemielikuva.

Hyvä markkinointiviestintä on totuudenmukaista ja pitkäjänteistä. Lupauksille on oltava katetta todellisuudessa.

Kuntien viestijöiden etätapaaminen disinformaatiosta ja sen torjunnasta

Tervetuloa mukaan kahden tunnin maksuttomaan etätapaamiseen, aiheena disinformaatio ja sen torjunta. Tilaisuus järjestetään 21.10.2021 kello 13.30-15.30.

lateral-image-left
Kuntien viestintään liittyviä blogeja
Julkaisuja viestinnästä ja markkinoinnista