Kysy jääviydestä -palvelu

Kuntaliiton asiantuntijat ovat kehittäneet kuntien käyttöön uuden tekoälyä hyödyntävän chatbot-palvelun. Palvelun nimi on Kysy jääviydestä ja se ratkoo esteellisyyskysymyksiä Kuntaliiton lakiyksikön esteellisyyssivujen osana. Palvelu on suunnattu kaikille kunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville ja siitä kiinnostuneille, eli viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja tavallisille kansalaisille.

Palvelun tavoitteena on auttaa kuntien päättäjiä paremmin tunnistamaan ne tilanteet, joissa heidän tulisi jäävätä itsensä päätöksenteossa. Vastuu jääväämisestä on aina päättäjällä itsellään. Palvelun perimmäinen tavoite on tukea demokraattista päätöksentekoa kunnissa ja vahvistaa luottamusta hyvään kunnallisen päätöksentekoon. Kysy jääviydestä -chatbot toimii vain suomeksi. 

Näin käytät Kysy jääviydestä -chatbottia

Kysy jääviydestä -palvelu on rajattu vastaamaan ainoastaan kuntien esteellisyyskysymyksiin; esimerkiksi vaalikelpoisuuskysymyksiin se ei osaa vastata. Chatbotin saa auki tämän ja muiden lakiyksikön esteellisyyttä koskevien verkkosivujen oikeasta alareunasta näkyvästä sinisestä puhekuplasymbolista. 

Voit käyttää ja testata chatbottia kahdella tavalla

 • Valintanapit
 • Vapaa teksti

Valintanappien käyttäminen

Valintanappeja käyttäessäsi pohdi oma kysymyksesi ensin valmiiksi. Tässä vaihtoehdossa robotin vapaaseen tekstikenttään ei kirjoiteta mitään, vaan vastaus saadaan valitsemalla kysymykseesi sopiva vaihtoehto botin tarjoamista painikkeista. Oikean vastauksen saadaksesi ole tarkkana käsitteiden kanssa.

Keskeisten käsitteiden osalta botti tarjoaa linkkejä, jotka ohjaavat Kuntaliiton sivuille, joissa asiaa avataan enemmän. Esimerkiksi läheinen on termi, joka usein liittyy esteellisyyskysymyksiin ja olennaista tunnistaa, minkä tyyppistä läheistä tarkoitat omassa kysymyksessäsi.

Kysymys vapaaseen tekstikenttään

Tässä kysymys kirjoitetaan omin sanoin chatbotin alareunassa näkyvään tekstikenttään. Kysymyksen kokonaisuus täytyy muotoilla yhdellä kertaa ennen kuin lähetät kysymyksen. Kysymyksesi voi kuitenkin muodostua useasta virkkeestä. Mahdollisilla tekstiin jääneillä kirjoitusvirheillä, välimerkeillä tai isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.

 • Käytä tiivistä kieltä ja yksinkertaista kysymyksesi mahdollisimman lyhyeksi: mieti ensin kysymyksen kokonaisuus ja ne olennaiset asiat, jotka myös lakimies tarvitsisi päätöksen tehdäkseen.
 • Kirjoita chatbotille koko kysymys yhdellä kertaa, ennen kuin painat enteriä tai lähetyssymbolia.
 • Huomioi organisaation luonne: Koskeeko kysymys kunnanhallitusta, kunnanvaltuustoa, lautakuntaa tai kuntayhtymää? Vai koskeeko päätös koulua, päiväkotia tai kuntaomisteista yhtiötä?
 • Kerro kysymykseen liittyvät roolit, mikäli kysymykseen liittyy suhteita läheisiin tai muita rooleja. ”Olen kunnanhallituksen jäsen ja omistan maata…”
 • Mieti, pitääkö päätöksen luonne mainita. Millaista päätöstä ollaan tekemässä, mihin mahdollinen esteellisyys liittyy? Esimerkiksi asemakaavan valmisteluun, asemakaavan hyväksymiseen jne.
 • Älä laita kysymykseen henkilöiden, kunnan tai organisaatioiden nimiä tai mitään luottamuksellista tietoa.
 • Tietyissä tilanteissa chatbot voi tarjota mahdollisuutta lähettää kysymys edelleen myös Kuntaliiton hallintolakimiesten palvelusähköpostiin. Täytä tällöin halutessasi pyydetyt tiedot ja lähetä. Tällöin lakimies näkee chatbotin kanssa käymäsi keskustelun ja saa siitä lisätietoa vastauksen valmistelua varten.

Mallikysymyksiä

 • Esimerkki 1: Olenko esteellinen kaupunginhallituksessa, kun käsittelemme kunnan konserniyhtiön asioita ja olen yhtiön hallituksessa?
 • Esimerkki 2: Voinko käsitellä asemakaavaa lautakunnassa, kun omistan kiinteistön asemakaavan raja-alueella?
 • Esimerkki 3: Voinko osallistua asian käsittelyyn valtuustossa, kun olen töissä asiaan liittyvässä yrityksessä?
 • Esimerkki 4: Olen epävirallisen työryhmän jäsen. Voinko olla mukana työryhmän toiminnassa, jos minulla on merkittäviä intressejä asiassa?
 • Esimerkki 5: Onko esittelijä esteellinen valmistelemaan kaupunginhallitukselle asian, jos kyse on hänen lapsensa asiasta?

Kuinka kehittämme chatbot-palvelua

Olemme täällä Kuntaliitossa sitoutuneet kehittämään Kysy jääviydestä -palvelua paremmaksi ja seuraamme sille osoitettuja kysymyksiä viikoittain.

Chatbot perustuu tekoälyyn. Se voi tehdä virheitä, ja palvelun alkuajat tekeekin, mutta näitä virheitä korjataan koko ajan. Lisäksi chatbot oppii virheistään: Koulutuksen jälkeen se ei tee samaa virhettä toista kertaa. Palvelun luotettavuus kasvaa käytön myötä koko ajan.

Palautetta ja kehittämisehdotuksia palvelusta voi lähettää Kuntaliittoon lisätietokentän asiantuntijoille. Palaute käsitellään Kuntaliiton sisäisessä ryhmässä, joka vastaa botin kehittämisestä.

Lisätietoja projektista antaa Elisa Kettunen tietoyhteiskuntayksiköstä. Lisätietoa palvelusta ja juridisista kysymyksistä lakiyksiköstä.

 

Palvelu on kehitetty osana Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia lakiyksikön ja tietoyhteiskuntayksikön yhteistyönä. Kehittämisvaiheessa vuoden 2019 aikana yhteistyötä on tehty myös Sanastokeskus TSK:n kanssa. Chatbotin palveluympäristön toteuttaja on Ultimate.ai.
 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton esteellisyyssanasto (2019)
Maksuton e-julkaisu. Taustalla Kuntaliitto & Sanastokeskus TSK. Kuntaliiton verkkokauppa

Esteellisyys
Lisätietoa esteellisyyden soveltamisesta, vaikutuksesta ja lajeista
 

Tutustu myös

Vaalikelpoisuus: Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat
Kuntaliiton yleiskirje (2016)

Vaalikelpoisuus valtuustoon
Kuntaliiton yleiskirje (2017)

tags

Stiina Torkkel

Viestinnän asiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö
+358 9 771 2455, +358 40 528 5359
Vastuualueet
 • lakiasioiden ja julkisten hankintojen viestintä
 • verkkopalvelujen kehittäminen
 • mediaviestintä